O nas

Profil i kluczowe dane

Firma NKT jest wiodącym na rynku dostawcą produktów dla sektora energetycznego na całym świecie. Jesteśmy pionierami rozwoju, produkcji i wprowadzania na rynek najwyższej jakości kabli, a także akcesoriów do kabli i rozwiązań kablowych do różnych zastosowań, w tym:

• infrastruktury elektrycznej

• budownictwa

• przemysłu kolejowego

Nasza filozofia jest oparta na zasadach dostarczania kreatywnych, zaawansowanych technologicznie i zrównoważonych produktów, usług i rozwiązań dla naszych klientów.

Nasza infrastruktura produkcyjna zalicza się do najnowocześniejszych, najbardziej elastycznych i opłacalnych w branży. Dużo inwestujemy w utrzymanie najwyższych możliwych standardów technologicznych. Celem nadrzędnym jest spełnianie norm emisji CO2, jak również neutralność produkcji oraz zapobieganie powstawaniu odpadom. Nasza fabryka w Kolonii, wybudowana według najbardziej aktualnej technologii, jest wyposażona w najnowszy dostępny sprzęt i procedury i stanowi jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na świecie.

Naszym głównym celem jest pozostanie na czele branży oraz wprowadzanie innowacji za pośrednictwem nowych produktów i rozwiązań, które poprawiają jakość naszych usług i promują zdrowe środowisko.

Fakty

• NKT zatrudnia ok. 2769 pracowników, a w roku 2016 osiągnęła obroty na poziomie ok. 1 mld EUR

• NKT jest własnością NKT Holding A/S (www.nkt.dk), spółki notowanej na Duńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

• NKT Holding jest właścicielem szeregu spółek w wielu branżach i posiada zakłady produkcyjne na czterech kontynentach

• NKT Holding zatrudnia ok. 8958 pracowników

Raport roczny 2016

Strategia, Wizja i Cel

Ogólnie rzec ujmując, NKT realizuje ambicję bycia najlepszym w oczach udziałowców, klientów i pracowników

Wartości

Nasze wartości opisują zachowania odzwierciedlające nasze dążenia do doskonałości

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie