O nas

Strategia - wizja i cel

Strategia: Excellence 2020

Aktualna wizja NKT wynika ze strategii "EXCELLENCE 2020", która weszła w życie we wrześniu 2015 r. i jest ukierunkowana na jednoczesne zwiększenie zyskowności oraz zakładanego poziomu wzrostu. Są to kolejne cele dodane do stałej filozofii dostarczania najwyższej jakości oraz najbardziej efektywnych rozwiązań dla naszych partnerów przemysłowych przy jednoczesnym przekraczaniu kolejnych granic technologicznych.

Strategia EXCELLENCE 2020 skupia się na kluczowych obszarach, które muszą ulec poprawie na drodze do osiągnięcia naszego głównego celu, do którego będziemy dążyć przez rozmaite innowacje i inicjatywy wewnątrz całej firmy.


Cele strategiczne

Ogólnie rzecz ujmując, firma NKT realizuje ambicję bycia najlepszym w oczach udziałowców, klientów i pracowników w zakresie:

>13 %
REALISING ROCE
1.
BECOMING CUSTOMERS’ PREFERRED CHOICE
>80%
OBTAINING AN EMPLOYEE TRUST INDEX OF

Realizacja wskaźnika RoCE >15%

Ważne jest, aby firma NKT rozwijała długoterminowe założenia finansowe w celu utrzymania pozycji lidera branży oraz wykorzystywała rosnącą dynamikę poprawy zyskowności osiągniętą od chwili wdrożenia programu poprawy efektywności na koniec 2012 r.

Stać się pierwszym wyborem klientów

Firma NKT będzie dążyć do stania się preferowaną marką dla swoich klientów i partnerów w oparciu o cenne i rozległe kompetencje, które oferujemy, jak również produkty wysokiej jakości, dzięki dostarczaniu kompletnych rozwiązań oraz współpracę z naszymi klientami w najszerszym możliwym zakresie.

Uzyskanie wskaźnika zaufania pracowników na poziomie >80%

Wierzymy, że wysoki poziom satysfakcji pracowników to nie tylko cel pożądany wewnętrznie, ale również narzędzie, które pomoże nam w osiągnięciu celów określonych powyżej.

Poprzez nacisk na doskonałość we wszystkim, co produkujemy i co robimy, do 2020 r. będziemy najlepszą firmą produkującą kable elektroenergetyczne w oczach naszych klientów i pracowników.

Nasza wizja jest prosta i ambitna. Poprzez nacisk na doskonałość we wszystkim, co produkujemy i co robimy, do 2020 r. będziemy najlepszą firmą produkującą kable elektroenergetyczne w oczach naszych klientów i pracowników.

Przez "najlepszą" rozumiemy firmę, z którą nasi klienci chcą współpracować. Chcemy, żeby nasi klienci wybierali nas dzięki naszym doskonałym kompetencjom oraz światowej klasy produktom i rozwiązaniom.

Zależy nam również, aby być doskonałym miejscem pracy, gdzie najlepsi pracownicy w branży chcą budować swoje kariery oraz rozwijać nowe, doskonałe pomysły wspólnie z wysoko wykwalifikowanymi kolegami, koleżankami w całej organizacji, w ramach jednej firmy.

Nasz cel

Our passion brings power to life
Oto nasz cel: powód prowadzenia przez nas działalności. Określa w jednym zdaniu to, co robimy jako firma i stanowi fundament wszystkiego, co robimy.

W świecie globalizacji i wzajemnych połączeń, wszystko zależy od mocy. Moc jest fundamentem wszystkich rzeczy, które przyjmujemy jako oczywiste w nowoczesnej cywilizacji. Firma NKT odgrywa ważną rolę w dostarczaniu energii do społeczeństw na całym świecie oraz ożywianiu mocy.

Nasz cel opiera się na długiej i dumnej historii naszej firmy w przemyśle kablowym. Nasze produkty są z natury techniczne; jednak dla nas stanowią coś więcej.

W naszym celu ukryte są trzy znaczenia:
1. Nasze kable zapewniają fizyczne przenoszenie energii
2. Wnosimy wkład w społeczeństwo umożliwiając transformację zrównoważonej energii
3. Wzmacniamy naszą organizację, aby stała się doskonała i realizowała wszystkie cele


Historia

Długa historia ukształtowała naszą obecną pozycję i zapewnia nam niezbędne doświadczenie

Wartości

Nasze wartości opisują zachowania odzwierciedlające nasze dążenia do doskonałości

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie