O nas

Nasze wartości

Nasze wartości opisują kulturę, do osiągnięcia której dążymy, która umożliwia nam działanie zgodnie z naszymi celami oraz realizację naszej wizji i strategii. Opisują zachowania, które doprowadzą nas do doskonałości w sposobie, w jakim prowadzimy i obsługujemy naszych klientów oraz w jaki angażujemy samych siebie i naszych kolegów/pracowników.

Safety first

Prioritize safety above all else, and make sure that everybody leaves work as health as when they arrived.

Nikt nie powinien wracać z pracy do domu w gorszym stanie zdrowia niż do niej przyszedł/przyszła. Rzecz jasna ci, którzy w ramach naszej działalności zajmują się instalacjami, są narażeni na niebezpieczeństwa związane z elektrycznością. Tym niemniej, należy minimalizować ryzyko fizyczne we wszystkim, co robimy, a co ma związek z prądem i kablami, a także z kierowaniem wszelkimi pojazdami oraz poruszaniem się na terenie naszych zakładów. Ponadto, ludzie powinni również czuć bezpieczeństwo psychologiczne przy wyrażaniu swoich pomysłów i trosk. To drugie jest szczególnie ważne z punktu widzenia innych wartości.

Have backbone, disagree and then commit

Engage with others openly, and work with them to reach agreement.

Najlepsze pomysły wcale nie pochodzą od samotnego geniusza pracującego w odosobnieniu. Najlepsze pomysły rodzą się z konstruktywnej dyskusji na temat innowacyjnych pomysłów, niezależnie od ich autorstwa. Najlepsze pomysły wykuwają się przez wyrażanie niezgody w sposób zaangażowany, przy jednoczesnym aktywnym słuchaniu. Na końcu zaś wybieramy najlepszy pomysł, który ma najwięcej zwolenników, nawet jeżeli nie był to nasz własny pomysł, ani nawet taki, który popieraliśmy.

Embrace and drive change

Adapt quickly to changes and look for the new opportunities that they create.

Nasi konkurenci, klienci i dostawcy są zawsze w ruchu. My również każdego dnia angażujemy się w szukanie lepszych sposobów. Zobowiązujemy się nie tylko do bycia otwartym na te nowe sposoby, ale również do ich realizacji we współpracy w ramach zespołu. Współpracujemy jako zespół przez angażowanie właściwych ludzi od początku. Od zrozumienia problemów i wyzwań, przez tworzenie rozwiązań, po podejmowanie decyzji.

Be passionate and determined

Care about what you do, and keep trying until you succeed.

Pracujemy na rzecz firmy, która ma wielki wkład w społeczeństwo. Ożywiamy moc we wszystkich znaczeniach. Pomagamy pociągom jeździć, oświetlamy miasta, umożliwiamy dotarcie zrównoważonej energii do klientów. Ożywiamy także moc w naszych zespołach dzięki temu, że mamy możliwość pokazania całego potencjału. I jesteśmy zdeterminowani, aby szukać jeszcze lepszych sposobów ożywiania mocy. Dumnie dzielimy się tymi znaczeniami z naszymi współpracownikami, dostawcami, klientami oraz społecznościami, w których żyjemy.

Strategia, Wizja i Cel

NKT realizuje ambicję bycia najlepszym w oczach udziałowców, klientów i pracowników

Dowiedz się więcej

Historia

Długa historia ukształtowała naszą obecną pozycję i zapewnia nam niezbędne doświadczenie  

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasza społeczna odpowiedzialność leży u podstaw wszystkiego, co robimy

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie