Polityka prywatności

Nasze zasady

W NKT rozumiemy jak ważne jest zachowanie poufności danych osobowych naszych klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową. NKT zobowiązuje się do przestrzegania wymogów i obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO). Dlatego wdrożyliśmy bezpieczne i odpowiednie procedury przetwarzania danych.

NKT gromadzi wyłącznie dane osobowe dostarczone nam dobrowolnie i za zgodą osób odwiedzających naszą stronę internatową, klientów i innych.

Na tych stronach NKT prezentuje informacje o zasadach dotyczących danych osobowych, ich wykorzystywaniu, przechowywaniu i ujawnianiu zgodnie z obowiązującym prawem lub standardami zawodowymi. Nasza Polityka prywatności danych dotyczy wszystkich usług i procesów wykonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej i na naszych platformach w mediach społecznościowych.
NKT gromadzi informacje do różnych celów i zachowuje informacje tylko tak długo, jak jest to konieczne.

Zalecamy uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności danych i skontaktowanie się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności danych, nie podawaj swoich danych osobowych na naszej stronie internetowej i usuń pliki cookie umieszczone przez naszą stronę.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

NKT gromadzi dane za zgodą klientów lub osób odwiedzających stronę internetową i przetwarza informacje określone w niniejszej Polityce prywatności danych. Przed zgromadzeniem jakichkolwiek danych osobowych opisujemy cel ich gromadzenia. Zgromadzone dane mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, numer telefonu, adres, nazwę użytkownika, hasło i wszelkie inne informacje przekazywane NKT.

NKT gromadzi dane wrażliwe tylko wtedy, gdy są one istotne dla celu przetwarzania i zostały dobrowolnie dostarczone przez osobę fizyczną lub gdy takie dane są istotne lub dostarczone zgodnie z prawem lub standardami zawodowymi. Dane wrażliwe obejmują dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, poglądów politycznych, orientacji seksualnej, zdrowia fizycznego lub psychicznego, przynależności do związków zawodowych lub rejestracji w rejestrach karnych.

Jeśli dane wrażliwe nie będą wymagane w określonym celu, dane takie zostaną natychmiast usunięte.

NKT używa danych osobowych i innych dostarczonych informacji tylko do wcześniej ustalonych i uzgodnionych celów. Dane osobowe są gromadzone proporcjonalnie i przechowywane do momentu, gdy konieczne jest wykorzystanie tych danych w określonym celu.

Twoje prawa

Korekta

NKT musi mieć pewność, że przechowywane przez nas dane osobowe są poprawne i aktualne. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały zmienione lub jeżeli zgromadzone przez nas dane są niepoprawne, należy niezwłocznie zgłosić to NKT. NKT podejmie natychmiastowe działania celem zaktualizowania lub usunięcia niepoprawnych danych.

Dostęp

W dowolnym momencie możesz zażądać dostępu do informacji dotyczących Twoich danych osobowych przechowywanych przez NKT. Możesz również zażądać usunięcia danych z systemów spółki NKT. Po otrzymaniu takiego żądania, NKT w rozsądnym terminie dostarczy Ci informację o Twoich danych osobowych lub usunie Twoje dane osobowe zgodnie z żądaniem.

Wykorzystywanie

Możesz poinformować nas, jeśli chcesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę. Możesz także wyrazić swój sprzeciw na wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez NKT w konkretnej sytuacji. Zawsze możesz nas informować wysyłając wiadomość e-mail na adres: compliance@nkt.com

Udostępnianie i przesyłanie danych osobowych możliwych do zidentyfikowania

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu spoza NKT lub niepowiązanym osobom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub gdy jest to konieczne do wypełnienia Twoich żądań.

Możesz zażądać od NKT przeniesienia Twoich danych osobowych do innych spółek lub osób trzecich.
Należy pamiętać, że z chwilą przeniesienia Twoich danych osobowych, NKT nie będzie odpowiedzialne za politykę prywatności innych spółek.

Bezpieczeństwo i integralność danych

NKT zapewnia, że dane są przechowywane i przetwarzane w ściśle poufny sposób. Dane osobowe nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim. NKT wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa żadnych danych przesyłanych do nas, więc czynisz to na własne ryzyko.

Informacje o plikach cookie i korzystaniu z usługi Google Analytics

Ogólne informacje dotyczące plików cookie

NKT używa plików cookie w celu poprawy użyteczności i funkcjonalności swojej strony internetowej. Odwiedzając naszą stronę www, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez NKT plików cookie jak przedstawiono poniżej, chyba że zmieniłeś ustawienia lub przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptować plików cookie.  W niniejszej polityce dotyczącej plików cookie uzyskasz jasne i szczegółowe informacje o tym, jakie pliki cookie są używane, jak z nich korzystamy, jakie informacje gromadzimy i kto uzyskuje do nich dostęp.

Korzystając z naszych stron internetowych, akceptujesz wykorzystywanie plików cookie przez NKT, jak opisano poniżej, chyba że zrezygnowałeś z plików cookie w swojej przeglądarce. Jeśli nie zrezygnowałeś z plików cookie w momencie wyrażania zgody, masz prawo wycofać zgodę, blokując pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze informacje na temat sposobu blokowania i usuwania plików cookie są dostępne w sekcji poniżej.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które odwiedzana strona internetowa umieszcza na dysku twardym Twojego komputera, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym. Jednak znaczenie słowa „cookie” w niniejszej polityce i tekście zgody obejmuje również inne rodzaje automatycznego gromadzenia danych, np. pliki cookie typu Flash (lokalne obiekty współdzielone), przechowywanie w sieci tj. Web Storage (HTML5), JavaScript lub pliki cookie umieszczane przez inne rodzaje oprogramowania. Słowo „cookie” odnosi się również do informacji o adresach MAC i innych informacjach o Twoim urządzeniu.
Istnieją zasadniczo dwa rodzaje plików cookie, „tymczasowe” pliki cookie i „stałe” pliki cookie.

Tymczasowe pliki cookie są powiązane z bieżącą wizytą na stronie i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Natomiast stałe pliki cookie są przechowywane na Twoim sprzęcie. Po pewnym okresie czasu dochodzi do automatycznego usunięcia stałych plików cookie. Pliki te jednak odnawiają się przy każdej wizycie danej strony internetowej.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i celów korzystania z plików cookie można znaleźć w sekcji poniżej.

Jakie pliki cookie są wykorzystywane na stronie www.nkt.com.pl?

W NKT używamy plików cookie w celu określenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, dzięki czemu możemy zoptymalizować sposób wykorzystania naszej strony. Nie możemy zidentyfikować Cię jako użytkownika na podstawie naszych plików cookie, ponieważ informacje są gromadzone w formie anonimowej. Informacje te nie są ujawniane osobom trzecim.

Google Analytics

Google Analytics monitoruje zachowanie użytkownika. Poniżej wymieniono różne pliki cookie używane przez Google Analytics:

•    Utma: śledzi liczbę Twoich odwiedzin na stronie (przechowywane na Twoim komputerze przez 2 lata).
•    Utmb i Utmc obliczają, ile czasu spędzasz na naszej stronie internetowej podczas każdej sesji (pliki Utmb są przechowywane na Twoim komputerze przez 30 minut, podczas gdy pliki Utmc są usuwane z Twojego komputera po opuszczeniu naszej strony).
•    Utmz widzi jakiej wyszukiwarki używasz i jakich haseł wyszukiwania używasz (przechowywane na Twoim komputerze przez 6 miesięcy).
•    Menedżer tagów: Aby móc nieprzerwanie zaspokajać potrzeby naszych klientów, używamy menedżera tagów celem śledzenia ilość pobrań plików PDF /dokumentów na stronie internetowej.

Jak mogę usunąć lub zrezygnować z plików cookie?


Masz możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na Twoim komputerze i możesz w przyszłości zrezygnować z akceptowania wykorzystywania plików cookie. Można to zrobić dokonując zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Sposób, w jaki można to tego dokonać zależy od rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, która umożliwia wyrażenie zgody na pliki cookie, ich blokowanie lub usuwanie. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z wielu przeglądarek, konieczne jest usunięcie plików cookie w każdej z nich. Jako użytkownik musisz również pamiętać, że usunięcie lub blokada plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania ze strony internetowej.

Subskrypcja naszego biuletynu (newsletter)

Na naszej stronie możesz zapisać się jako odbiorca naszego biuletynu. Zgromadzimy i wykorzystamy adres e-mail wskazany przez Ciebie do dostarczania biuletynu.

Jeśli chciałbyś otrzymywać biuletyn spersonalizowany, możesz dostarczyć nam następujące dodatkowe informacje:

•    Imię i nazwisko
•    Stanowisko/ tytuł
•    Media, Departament
•    Miasto/ Kraj
•    Język
•    Przedmiot(y) zainteresowania

W celu subskrypcji naszego biuletynu stosujemy tzw. procedurę podwójnego sprawdzania procesu rejestracji (double opt-in). Po zapisaniu się do biuletynu na naszej stronie internetowej wyślemy wiadomość na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie. Jeśli nie potwierdzisz swojej subskrypcji, nastąpi jej automatyczne usunięcie. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, zalogujemy Twoją subskrypcję i potwierdzenie, zarejestrujemy adres IP używany przez Ciebie podczas subskrybowania, czas subskrypcji i potwierdzenie, wiadomości wysłane przez nas dotyczące subskrypcji oraz treść Twojej subskrypcji i potwierdzenie.

W każdej chwili ze skutkiem na przyszłość możesz odwołać zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu. Aby zrezygnować z subskrypcji, możesz użyć odpowiedniego linku zawartego we wszystkich biuletynach.

Zewnętrzne usługi lub treści na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa zawiera linki umożliwiające łączenie się z innymi stronami internetowymi prowadzonymi zarówno przez inne spółki z Grupy NKT, jak i przez osoby trzecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, które może mieć miejsce przez i /lub w związku ze stronami internetowymi osób trzecich.

Dlatego każdy użytkownik, który uzyskuje dostęp do takich stron i /lub platform społecznościowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, musi uważnie zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności, aby lepiej zrozumieć sposób przetwarzania jego danych osobowych przez osoby trzecie, które jako niezależni administratorzy będą zapewniać i zarządzać takimi stronami internetowymi.

Wykorzystanie platformy Showpad

Nasi pracownicy sprzedaży czasami korzystają z platformy Showpad. Jest to tzw. rozwiązanie „Sales Enablement” [kompleksowe wsparcie sprzedaży], polegające na dostarczaniu przedsiębiorcom informacji, treści, spostrzeżeń, analiz i narzędzi, które wspomagają działy marketingu i/lub zespoły sprzedaży w zwiększaniu i poprawianiu zaangażowania zespołów sprzedaży i /lub ich potencjalnych klientów przez cały proces zakupu.

Usługa Showpad mierzy zaangażowanie każdej ze stron zaangażowanych w daną usługę, analizuje ich zachowanie i profiluje je, a także mierzy atrakcyjność udostępnianych im treści, w zakresie, w jakim dochodzi do interakcji z usługą w środowisku online usługi administrowanej przez Showpad w imieniu i na rzecz spółek NKT.

Usługa Showpad jest oferowana jako model „Oprogramowania jako usługi” („SaaS”), który jest modelem licencjonowania i dostarczania oprogramowania, w którym oprogramowanie jest centralnie administrowane i udostępniane wielu użytkownikom za pośrednictwem sieci, w tym poprzez produkty interakcyjne (w tym aplikacje, klienci ‘front end’, interfejs sieciowy, wtyczki lub łączniki do aplikacji osób trzecich).

Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu niż umożliwienie usłudze Showpad działania na rzecz i pod kontrolą spółki NKT. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności Showpad celem uzyskania dalszych informacji: www.showpad.com/privacy-policy 

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Naszej Polityki prywatności danych prosimy o kontakt z Administratorem danych:

NKT A/S
Vibeholms Allé 20
2605 Brøndby
Dania
Email: info@nkt.com
Nr rej.: 62725214

Zmiany Polityki prywatności danych

NKT może modyfikować Politykę prywatności danych w kwestii nowych technologii, wymogów regulacyjnych lub odnośnie innych celów. Dlatego zaleca się regularne odwiedzanie tej strony. Poniżej znajduje się data załadowania ostatniej wersji niniejszej Polityki.

Ostatnia aktualizacja: Luty 2019 r.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie