Firma NKT otrzymała zamówienie na kable wysokiego napięcia dla projektu międzysystemowej linii Viking Link

Firma podpisała kontrakt o wartości ok. 90 mln euro (ok. 670 mln koron duńskich) z firmą Energinet i National Grid, autorami projektu Viking Link. Kontrakt dotyczy dostarczenia około 150 kilometrów lądowych kabli wysokiego napięcia (525 kV) w ramach projektu międzysystemowej linii Viking Link, łączącego duńskie i brytyjskie sieci przesyłowe.

Instalacja elektryczna dostarczana przez firmę NKT, z wyłączeniem prac budowlanych, stanowi połączenie o długości około 75 kilometrów, sięgające od duńskiego wybrzeża do stacji elektroenergetycznej w Revsing, położonym w południowej Jutlandii. 

Wartość kontraktu na 90 mln euro wynosi około 75 mln euro w cenach standardowych metali (ok. 560 mln koron duńskich) i jest uzależniona od zamówień i finalizacji kontraktów, które są przewidywane na III kwartał 2019 roku.  

Roland M. Andersen, Interim CEO (p.o. dyrektora generalnego) w NKT mówi:  

- Cieszę się, że zostaliśmy wybrani na dostawcę kabli w ramach projektu Viking Link, będącego kluczowym projektem dla północnoeuropejskiej transformacji zmierzającej w kierunku zapewniania dostaw z odnawialnych źródeł energii. Podpisanie tego kontraktu jest również wyrazem uznania firmy Energinet i National Grid dla naszych kompetencji technologicznych w rozwijającym się segmencie międzysystemowych linii wysokiego napięcia.

Kable firmy NKT zostaną wyprodukowane w Karlskronie (Szwecja) – ich produkcja rozpocznie się w 2020 roku. Przyznanie projektu nie wpływa na prognozę finansową firmy NKT na rok 2019.  

Po jego ukończeniu Viking Link będzie tworzyć linię międzysystemową prądu stałego o długości 760 km pomiędzy Revsing w południowej Jutlandii, Danią i brytyjskim Bicker Fen, położonym w hrabstwie Lincolnshire. Możliwość zrównoważenia produkcji energii wiatrowej i popytu w różnych krajach oraz ściślejsza integracja sieci przesyłowych ma istotne znaczenie dla efektywnego przejścia na ekologiczne źródła energii w przyszłości. Realizacja Viking Link jest istotnym krokiem w kierunku osiągnięcia ambitnych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii zarówno w Danii, jak i w Zjednoczonym Królestwie. Pełne uruchomienie linii międzysystemowej jest planowane na rok 2023.

Informacje kontaktowe:

Dział relacji z inwestorami: Michael Nass Nielsen, dyrektor ds. relacji z inwestorami, 
tel. +45 2494 1654 

Dział komunikacji: Helle Gudiksen, dyrektor ds. komunikacji Grupy, 
tel. +45 2349 9098Wyszukaj kontakt blisko Ciebie