O nas

Podwojenie mocy przesyłowej na długich liniach energetycznych

System przesyłu energii elektrycznej prądu stałego na napięcie 525 kV wykonany w technologii wytłaczania powłok kablowych przełamuje dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na podwojenie mocy przesyłowej linii kablowej w szczególności długich linii przesyłowych przy zachowaniu strat na niskim poziomie. Takie rozwiązania pozwalają na pełniejszą integrację instalacji generujących energię ze źródeł odnawialnych z siecią przesyłową.

Wykorzystanie polietylenu usieciowanego (XLPE) w produkcji kabli dostosowanych do przesyłu prądu stałego o powłokach wykonanych w technologii wytłaczania, jak również opracowanie szeregu dedykowanych akcesoriów, pozwoliło znacząco podnieść napięcie znamionowe linii przesyłowej w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań. System kabli spełnia wymagania międzynarodowych norm oraz regulacji dla kabli wykonanych w technologii wytłaczanych powłok co jest potwierdzone wynikami stosownych prób laboratoryjnych oraz testów długotrwałych.

Znaczący krok w kierunku lepszego wykorzystania energii odnawialnej

System przesyłu energii elektrycznej o napięciu znamionowym 525kV oparty na kablach prądu stałego wykonanych w technologii powłok wytłaczanych powoduje podniesienie "mocy przesyłowej" takiej linii do poziomu 2600 MW co czyni go idealnym rozwiązaniem do przesyłu wielkich ilości energii elektrycznej na duże odległości, większe niż było to możliwe w przeszłości. Taki kablowy system przesyłu energii jest  kluczowym elementem nowej idei stworzenia globalnej sieci przesyłowej prądu stałego, co pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie istniejących instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Zastosowanie linii kablowej prądu stałego zbudowanej na bazie kabli wykonanych w technologii wytłaczania powłok jest wysoce uzasadnione, szczególnie gdy konieczne jest prowadzenie linii przesyłowej w obszarach wysoce zurbanizowanych albo też w obszarach wrażliwych środowiskowo. Takie rozwiązania stanowią niezbędny element przyszłego systemu przesyłu energii, gdzie wymaganiem będzie możliwość przesyłania dużych ilości energii na duże odległości np. łączące systemy różnych państw.

  • Spełniające wymagania, co zostało potwierdzone stosownymi badaniami międzynarodowych regulacji Cigre TB 496
  • Dedykowane akcesoria kablowe pozwalające na pełne wykorzystanie możliwości system
  • W stosunku do wcześniejszych rozwiązań system 525 kV oferuje napięcie znamionowe o 64% wyższe, a w efekcie moc przesyłową na poziomie 2,6 GW

 

 

 

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie