Oddane branży kablowej

Nasza kadra kierownicza

Nasza kadra kierownicza składa się z osób posiadających kompetencje i doświadczenia w branży kablowej. Wspólnie dysponują szeroką i praktyczną wiedzą menedżerską. Dzięki niej firma NKT zapewniania długotrwałą wartość klientom, partnerom i pracownikom.

Cables on a drum in Asnaes, very closed view

Alexander Kara

Prezes i dyrektor generalny (CEO)

Portrait shot of NKT CEO Alexander Kara

Urodzony w 1961 r., zatrudniony w NKT w 2019 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): różne stanowiska kierownicze w ABB Group

Wykształcenie: stopień magistra inżynierii elektrycznej na Politechnice Berlińskiej

Line Fandrup

Dyrektor finansowy

Portrait of Line Fandrup

Urodzona w 1979 r., zatrudniona w NKT w 2020 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): Wiceprezes do spraw Finansów w Rockwool

Wykształcenie: Copenhagen Business School, Dania

Axel Barnekow Widmark

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor działu usług

Image of Axel Barnekow Widmark

Urodzony w 1977 r., zatrudniony w NKT w 2020 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): konsultant ds. zarządzania w McKinsey i różne stanowiska kierownicze w ABB Group

Wykształcenie: tytuł magistra inżynierii fizycznej w Royal Institute of Technology

Fredrik Eskengren

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor działu akcesoriów

Portrait shot of Fredrik Eskengren

Urodzony w 1980 r., zatrudniony w NKT w 2007 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): różne stanowiska strategiczne i kierownicze w NKT o zasięgu globalnym obejmujące stanowiska wiceprezesa ds. akcesoriów, kierownika operacyjnego w Chinach, dyrektora ds. jakości w Chinach, konsultanta strategicznego

Wykształcenie: licencjat z inżynierii mechanicznej (Uniwersytet w Kalmar, Szwecja)

Will Hendrikx

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor działu aplikacji i rozwiązań WN Kolonia

Image of Will Hendrikx

Urodzony w 1964 r., zatrudniony w NKT w 2020 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): Prysmian BeNeLux, Draka Kabel

Wykształcenie: licencjat z inżynierii i zarządzania (HTS, Niderlandy)

Michael C. Hjorth

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor handlowy rozwiązań WN

Image of Michael Hjorth

Urodzony w 1966 r., zatrudniony w NKT (po raz pierwszy w latach 1995 – 2012), a potem ponownie w 2017 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): Maersk Drilling, NKT Power Cables, NKT Flexibles, NOV SPS (Flexibles) 

Wykształcenie: licencjat z inżynierii elektrycznej + program młodych menedżerów Maersk

Anders Jensen

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor techniczny

Portrait of Anders Jensen

Urodzony w 1964 r., zatrudniony w NKT (po raz pierwszy w latach 1993 - 2013), a potem ponownie w 2018 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): wyższe stanowisko kierownicze w Hellenic Cables Group i różne wyższe stanowiska w NKT.

Wykształcenie: tytuł magistra z elektrotechniki (Politechnika Duńska), licencjat z zarządzania strategicznego i rozwoju biznesu (Copenhagen Business School, Kopenhaga)

Lika Thiesen

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor ds. zasobów ludzkich

Portrait of Lika Thiesen

Urodzona w 1975 r., zatrudniona w NKT w 2015 r.

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): dyrektor ds. zasobów ludzkich w różnych oddziałach A.P. Moller-Maersk businesses, w tym Mærsk Line i Damco

Wykształcenie: tytuł magistra administracji publicznej (University of Northern Illinois), doktorat z nauk politycznych (Northern Illinois University)

Claes Westerlind

Wiceprezes wykonawczy, dyrektor rozwiązań WN Karlskrona

Portrait of Claes Westerlind

Urodzony w 1982 r., zatrudniony w NKT w 2017 r. poprzez zakup działu kabli wysokiego napięcia ABB

Poprzednie stanowiska pracy (między innymi): SVP Commercial & Tendering NKT HV Solutions, wyższe stanowiska w ABB Group. Dołączył do NKT w wyniku zakupu ABB HV Cable

Wykształcenie: tytuł magistra inżynierii mechanicznej, Politechnika Chalmers oraz Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Hong Kongu

Two cable workers installing medium voltage cable in a field

O nas

Oferujemy naszym klientom wszystko, czego potrzebują do swoich projektów

Installation planning of high voltage dry type terminations in Tirol

Praca

Zobacz tutaj dostępne stanowiska

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne

  • europacable Logo
  • ecovadis Logo
  • UN Global Compact