kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Odpowiedzialne kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój powinien być zawsze jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności. Stanowi on podłoże każdej decyzji biznesowej, rozwoju technologicznego, czynnika ludzkiego i każdej relacji z klientami. Nie chodzi jedynie o utrzymanie pozycji, chodzi o postęp, innowacje, rozwój. Chodzi o dostrzeganie nowych możliwości i podejmowanie odpowiednich działań.
Nasz świat całkowicie opiera się na energii. Energia elektryczna, jak nic innego na Ziemi, napędza naszą nowoczesną egzystencję, ale nie możemy jej żądać za wszelką cenę. Jesteśmy odpowiedzialni za sposób jej wytwarzania, dostarczania i wykorzystywania z poszanowaniem najlepszych interesów przyszłych pokoleń. To właśnie tutaj, pomiędzy źródłem energii a użytkownikiem, mamy do odegrania kluczową rolę.
City of Liverpool by night
Liverpool nocą – kable średniego napięcia

Konkretne działania

Dla nas jest to podróż, której punktem początkowym jest podjęcie odpowiedzialności za społeczeństwo, zapewniając stałą uwagę na każdym poziomie; nie tylko w kontekście samych produktów, ale również ich wytwarzania, montowania i wycofywania z użytkowania z zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi i środowiska.
Wyznacznikiem są dla nas Cele Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, które stanowią wytyczne dla lepszego świata i nadają konkretny kierunek naszym działaniom — od fabryki w Karlskronie do siedziby zarządu w Kopenhadze, od dna oceanu do farmy wiatrowej Baltic 1 na Morzu Bałtyckim oraz każdego połączenia kablowego.

Stale zmniejszamy ślad węglowy naszych rozwiązań w dziedzinie kabli energetycznych łączących świat. Dla nas, jako jednego z najważniejszych dostawców kabli energetycznych, prowadzenie naszej działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny jest naturalne.

— Alexander Kara, prezes i dyrektor generalny

Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Narodów Zjednoczonych definiują największe globalne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju i podają wytyczne w celu podjęcia koniecznych działań. W NKT zaangażowaliśmy się w prowadzenie działalności w sposób przyczyniający się do osiągnięcia wielu z tych celów. Wybrane przez nas SDG obejmują cele mające zastosowanie do nas i do naszej branży. W zakresie kwestii ekologicznych i ludzkich nasze działania dotyczące zmian klimatu, zrównoważonych społeczeństw i zapewniania infrastruktury na przyszłość w bezpieczny i zrównoważony sposób pozostają niezmienione.
Cele i fundamentalne zamierzenia, które mają największy wpływ na NKT, przedstawiono poniżej.
7 affordable and clean Energy
8 decent work and economic growth
9 industry, innovation and infrastructure

Pobierz nasze dokumenty związane z CSR

Biuletyn informacyjny NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo