O nas

Co społeczna odpowiedzialność oznacza dla nas?

W firmie NKT, odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) leży u podstaw wszystkiego, co robimy, wartości, którymi żyjemy i oddychamy przez wiele lat pomyślnego prowadzenia działalności.

Uczciwa, zrównoważona - i odpowiedzialna

Firma NKT posiada pisemny kodeks etyczny oraz Kodeks Etyki Biznesowej, które stanowią wyraz zaangażowania całej Grupy w przestrzeganie wysokich standardów etycznych. Prowadzimy regularną weryfikację naszych środków CSR za pośrednictwem Inicjatywy Globalnego Raportowania (GRI). Robimy to, aby zachować pełną przejrzystość naszego sposobu pracy oraz zapewnić wartość dodaną.

Raport zawiera Kluczowe Wskaźniki Operacyjne, w tym statystyki dotyczące wypadków przy pracy, emisji CO2, zużycia materiałów, wydarzeń ekologicznych oraz zachowania zgodności z praktykami antykorupcyjnymi. 

Okazujemy zaangażowanie

Jesteśmy członkiem Inicjatywy ONZ - Global Compact i przyjęliśmy wysokie standardy w zakresie praw człowieka, prawa pracy, a także praktyk antykorupcyjnych i norm ochrony środowiska.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Rocznym Sprawozdaniu z działalności w zakresie CSR.

Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Obszary naszej odpowiedzialności

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi jedną z wartości firmy NKT w trakcie niemal 120 lat naszej historii

Odpowiedzialność społeczna

Jako sygnatariusz Inicjatywy ONZ - Global Compact wierzymy, że zdrowe, bezpieczne i zróżnicowane środowisko pracy jest fundamentem naszego stałego wzrostu

Środowisko

Troska o aktualne i przyszłe warunki środowiskowe jest zasadniczą częścią prowadzenia działalności przez firmę NKT

Jakość

Nasze działania zawsze spełniają określone normy i specyfikacje naszych klientów, interesariuszy oraz nasze własne

BHP

Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy stanowi wartość zasadniczą oraz integralny element nowej strategii biznesowej EXCELLENCE 2020

Bezpieczeństwo

NKT wysoko ceni bezpieczeństwo informacji i za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania wspiera organizację w zakresie systematycznego działania

Zachowujemy zgodność

Jako członek Europacable oraz odpowiedzialny producent kabli, NKT jest sygnatariuszem karty Europacable Industry Charter

Strategia, Wizja i Cel

Ogólnie rzec ujmując, NKT realizuje ambicję bycia najlepszym w oczach udziałowców, klientów i pracowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wartości

Nasze wartości opisują zachowania odzwierciedlające nasze dążenia do doskonałości

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Whistleblower Hotline

Your willingness to come forward and report unethical behavior is important to NKT.

Therefore, employees and members of the boards, customers, suppliers, collaborators, business partners and others related to NKT, are recommended to come forward with their concerns.

Report a concern to the Whistleblower Hotline; please click here to contact the Whistleblower Hotline where you can report either online or by telephone. 

The website is operated by LRN, a third-party provider. It is not an emergency service and must be used for reports such as:

  • Serious financial crime
  • Serious breach of environmental, health and/or safety regulations
  • Serious offences directed towards and employee or a business partner
Wyszukaj kontakt blisko Ciebie