NKT dołączyło do Europacable Industry Charter

Firma NKT jest dumna z bycia członkiem Europacable, co umacnia naszą pozycję lidera branży oraz odpowiedzialnej i ugruntowanej firmy produkującej kable. Dlatego też jesteśmy sygnatariuszem karty Europacable Industry Charter, co podkreśla i wspiera znaczną część kluczowych obszarów naszej działalności.

Karta Europacable Industry Charter potwierdza nasze zaangażowanie w dalsze przesuwanie granic innowacji w celu rozwijania coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych kabli. Ponadto podjęliśmy zobowiązanie, aby zapewnić bezpieczne miejsce pracy oraz sprawić, żeby nasza działalność i praca były tak przyjazne dla środowiska, jak to możliwe.

Stale dążymy do określania najwyższych standardów w branży, nie tylko w zakresie jakości i usług na rzecz naszych klientów, ale również ogólnej odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju i satysfakcji pracowników. Z tego powodu, firma NKT jest dumna z bycia sygnatariuszem karty Europacable Industry Charter i będzie w dalszym ciągu dążyć do tego, aby nasze produkty i miejsca pracy były bardziej bezpieczne i przyjazne dla środowiska, przez określanie nowych granic w tych dziedzinach, tak jak to robimy przy opracowywaniu nowych produktów na rynek.

"Firma NKT stale dąży do ustalania i osiągania najwyższych standardów dotyczących naszych produktów, usług i sposobu prowadzenia działalności. Jako sygnatariusz Inicjatywy ONZ - Global Compact oraz firma aktywna społecznie, jesteśmy dumni z bycia częścią inicjatywy Europacable Industry Charter. Postrzegamy to porozumienie jako ważny ruch na rzecz obrony i promocji interesów naszych klientów, społeczności globalnej oraz środowiska naturalnego", mówi Dyrektor Generalny NKT, Michael Hedegaard Lyng.

 

 

About Europacable

Europacable is the European association representing the leading wire and cable manufacturers in Europe. Europacable members include the largest cable makers in the world providing global technology leadership, as well as highly specialized small- and medium-sized businesses from across Europe.

You can download the Europacable Industry Charter here

Learn more about Europacable www.europacable.com

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie