O nas

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny stanowi jedną z wartości firmy NKT w trakcie niemal 120 lat naszej historii. Działamy zawsze z szacunkiem wobec naszych pracowników, osób trzecich oraz środowiska, w związku z czym przyjęliśmy formalne stanowisko w skali globalnej.

Firma NKT jest członkiem Inicjatywy ONZ - Global Compact od 2009 r. Jest to wynikiem wysiłków na rzecz ujednolicenia zakresu odpowiedzialności wewnątrz globalnej społeczności biznesowej. Wierzymy, że przyjęcie uniwersalnych norm w dziedzinie praw człowieka, praw pracowników, praktyk antykorupcyjnych i norm środowiskowych tworzy bardziej zrównoważone środowisko biznesowe. Oprócz bycia sygnatariuszem Inicjatywy ONZ - Global Compact, prowadzimy działalność z zachowaniem wysokich standardów w oparciu o potrzeby naszych interesariuszy.

 

 

 

Kodeks etyczny

Wytyczne Grupy w zakresie etyki i odpowiedzialności społecznej zostały ujęte w Kodeksie Etycznym. Kodeks Etyczny NKT stanowi wyraz naszego zaangażowania w promocję standardów etycznych, zgodności i odpowiedzialności obowiązujących wewnątrz Grupy. Firma NKT, jako część NKT, wymaga aby wszystkie osoby lub podmioty zachowywały zgodność z tymi standardami.

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania Biznesowego wyraża nasze zaangażowanie w promocję podstaw zachowania i odpowiedzialności w całej naszej firmie. Zapewnia pomoc i zawiera wskazówki dotyczące tego co wolno i czego nie wolno robić w określonych kwestiach i sytuacjach związanych z naszą działalnością oraz współpracą między sobą nawzajem oraz z innymi osobami spoza firmy. Kodeks Postępowania określa ogólne wytyczne dotyczące postępowania w sposób uczciwy i prawidłowy etycznie w wielu sytuacjach związanych z pracownikami, relacjami zewnętrznymi, środowiskiem i społeczeństwem. Zachowanie zgodności z naszym Kodeksem Postępowania Biznesowego jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

Komisja Zgodności

Komisja Zgodności powstała pod koniec 2015 r. jako organ formalny odpowiedzialny za określanie strategii zgodności zarówno na poziomie Grupy, jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Komisja Zgodności działa we współpracy oraz zgodnie z Komisją Audytową powoływaną przez Zarząd Spółki NKT. Celem Komisji Zgodności jest kontrola i nadzorowanie programu zachowania zgodności w Grupie NKT, w tym między innymi ocena jego efektywności oraz zdobywanie aktualnych informacji na temat czynności weryfikujących zgodność.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie