Usługi

Gotowi do wprowadzenia nowej normy

Co to oznacza dla mnie, jako…

Producenta

Producenci są zobowiązani do zweryfikowania własności użytkowych oferowanego produktu poprzez przeprowadzenie, wymaganych normą badań laboratoryjnych w niezależnej notyfikowanej jednostce badawczej. Na podstawie wyników badań określona ma być klasa wyrobu wg CPR, sporządzona Deklaracja Własności Użytkowej, która będzie zawierała informację o deklarowanej klasie wyrobu. Ponadto wyrób musi być oznaczony znakiem CE będącym potwierdzeniem zgodności wyrobu z wymaganiami CPR. Wszystkie wyroby NKT objęte CPR będą oznakowane nie tylko znakiem CE, ale także symbolem klasy wg CPR.

Klienta

Klienci, np. inżynierowie, architekci i projektanci, są zobowiązani do zapoznania się z nowymi uregulowaniami: czego dotyczą, jakie produkty obejmuje i jak wybrać odpowiedni kabel dla danej klasy budynku.

Hurtownika

Hurtownicy są zobowiązani do zapoznania się z nowymi uregulowaniami, czego dotyczą, które produkty są nimi objęte oraz powinni posiadać w ofercie odpowiednie produkty. W przypadku, gdy hurtownik będzie pierwszą organizacją wprowadzającą produkty spoza Europy na jej rynek, to będzie traktowany, jako producent (patrz w/w informacje dla producenta).

Wykonawcy

Wykonawcy muszą mieć świadomość zmian i wybierać odpowiednie kable w oparciu o specyfikacje, rysunki lub podobną dokumentację. Kable nie zmienią się pod względem wyglądu i nazewnictwa. Istotne jest, aby sprawdzić czy kabel posiada oznakowanie CE i ma odpowiednią klasę reakcji na ogień. Kompletne informacje odnośnie reakcji kabli na ogień można znaleźć w deklaracji własności użytkowych dostępnej na stronie internetowej producenta. Wszystkie kable od NKT będą posiadać oznaczenie CE i klasy CPR.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie