Usługi

Czym jest rozporządzenie CPR?

Europejskie Rozporządzenie o Produktach Budowlanych (CPR) ma na celu stworzenie systemu przekazywania rzetelnych informacji odnośnie własności produktów używanych w obiektach budowlanych. Uzyskuje się to dzięki harmonizacji przepisów, precyzujących zasady testowania i klasyfikacji wyrobów budowlanych.

Co oznacza CPR?

CPR jest angielskim akronimem dla Europejskiego Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych.

Jakie wyroby są objęte rozporządzeniem CPR?

Wszystkie wyroby wyprodukowane i wprowadzone na rynek, które będą stanowić stałą część budowli i których własności będą wpływać na własności budynku.

W jaki sposób CPR wpłynie na branżę kablową?

Reakcja kabli na ogień jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Dlatego właśnie kable zostały uwzględnione w europejskim systemie klasyfikacji według CPR. W konsekwencji powstała skorelowana norma produktowa EN 50575 dla różnych typów kabli.

Kiedy zmiana zacznie obowiązywać?

Pomiędzy 1 lipca 2016 a 1 lipca 2017 roku obowiązywać będzie okres przejściowy dla nowej normy i nowego, wspólnego oznakowania CE. Okres przejściowy zakończy się 1 lipca 2017 roku i wszystkie sprzeczne normy krajowe będą musiały być wycofane; od tego dnia obowiązywać będzie oznakowanie CE.

Kogo dotyczy nowa norma?

Producenci są zobligowani do produkcji i wprowadzania na rynek kabli zgodnych z nową normą, opracowywania deklaracji własności użytkowych i umieszczania znaku CE na wyrobie. Własności produktu muszą być zgodne z deklarowanymi własnościami użytkowymi.

Władze są zobowiązane do określania wymagań dla uczestników rynku.

Klienci, np. inżynierowie, architekci i projektanci, są zobowiązani do zapoznania się z nową normą: czego dotyczy, jakie produkty obejmuje i jak wybrać odpowiedni kabel dla danego typu budynku.
 
Hurtownicy są zobowiązani do zapoznania się z wymaganiami nowej normy, czego ona dotyczy, które produkty są nią objęte i posiadać w ofercie odpowiednie produkty.

Wykonawcy muszą zdawać sobie sprawę ze zmian i być w stanie wybierać odpowiednie kable.

 

 

Czym różni się nowa norma od starej?

Nowa norma EN 50575 wprowadza wymagania dla badania większej liczby parametrów niż wcześniejsza wersja. Kable będą testowane pod kątem ilości wydzielanej energii, odporności na rozprzestrzeniania ognia, ilości dymu, kwasowości dymów, emisji ciepła i powstawania płonących cząstek.
Dotychczasowe regulacje obejmowały tylko odporność na rozprzestrzenianie się ognia.

Jakie jest nazewnictwo nowych klas?

Nowe klasy są określane literami A, B, C, D, E i F z różnymi dodatkowymi oznaczeniami. A oznacza, że kabel nie jest palny a F, że odporność na działania ognia nie została określona.

Jakie typy kabli są objęte normą?

Zasilające, telekomunikacyjne i sygnałowe trwale zainstalowane w budynkach.

Co się zmieniło dla kabli?

Niektóre kable będą musiały zostać zmodyfikowane, ponieważ nie spełniają nowych wymagań w zakresie palności, wytwarzania dymu i palących się kropli.

Dlaczego bezhalogenowe?

Kable bezhalogenowe mogą łatwiej spełnić wymagania dla nowych klas ogniowych. W przypadku pożaru kable bezhalogenowe będą wydzielać tylko niewielkie ilości dymu bez korozyjnych oparów. Dlatego w momencie wybuchu pożaru różnica pomiędzy kablami PCV i bezhalogenowymi może być kluczowa dla ewakuacji i gaszenia ognia. Wybór kabli bezhalogenowych może uratować ludzkie życie.

Jak określamy producenta?

Producent wytwarza wyrób budowlany lub posiada wyprodukowany wyrób budowlany, który jest sprzedawany na terenie UE. Ci, którzy importują wyroby i są pierwszą organizacją wprowadzającą wyroby na rynek UE również są traktowani, jako producenci.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie