Usługi

Nowe klasy reakcji na ogień dla kabli

Dotychczas obowiązujący system oceny poziomu odporności wyrobu na rozprzestrzenianie płomienia zostanie zastąpiony przez nowe klasyfikacje zgodnie z normą EN 50575. Norma EN 50575 łączy normy dla badania różnych parametrów wyrobów, co oznacza, że kable będą testowane pod kątem ilości wydzielanej energii, odporności na rozprzestrzenianie ognia, ilości dymu, kwasowości dymów, emisji ciepła i powstawania płonących cząstek, podczas gdy wcześniejsze regulacje obejmowały tylko odporność na rozprzestrzenianie się ognia.

Obowiązywać będzie siedem nowych klas

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, i Fca. Klasa Aca dotyczy produktów niepalnych, jak kable z izolacją ceramiczną. B1ca to najwyższa możliwa klasa dla kabli palnych. Przynależność kabla do każdej kolejnej klasy oznacza, że ilość wydzielanej energii cieplnej z jednakowej masy palnej takiego kabla jest, co klasę trochę większa. Na przykład, ilość wydzielanej energii cieplnej w przypadku kabla klasy Dca jest porównywalna z ilością ciepła, jaką można uzyskać z drewna o tej samej objętości. Natomiast kable klasy Eca, są to kable nierozprzestrzeniające płomienia jak długo są zainstalowane pojedynczo, przy czym nie weryfikuje się pozostałych parametrów badanych dla kabli wyższych klas. Fca oznacza, że żadne własności z zakresu reakcji na płomień nie zostały określone.

Wybór odpowiedniego kabla

Każdy kraj decyduje, kable jakich klas CPR, będzie można stosować do wykonywania instalacji w poszczególnych rodzajach budynków.

PCV, bezhalogenowe a CPR

Bezhalogenowość nie jest wymaganiem wg CPR. Jednak w przypadku bezpieczeństwa pożarowego najważniejsza różnica pomiędzy kablem bezhalogenowym a kablem PCV jest taka, że kable bezhalogenowe wytwarzają w przypadku zapłonu znacznie mniej szkodliwych substancji i mniej oparów. Wytwarzanie dymu i rozprzestrzenianie trujących substancji to dwa kryteria w nowej normie, co oznacza, że kable bezhalogenowe mają większą szansę spełnić nowe wymagania.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie