Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Lepsze ratingi ESG: NKT doceniona za praktyki zrównoważonego rozwoju

30 wrz 2021

NKT stale prowadzi w swojej spółce działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a jej starania zostały właśnie docenione w nowych ratingach ESG, w których odnotowała znaczny awans.

ESG_Ratings_picture$COR_COR_PIC_.jpg
NKT stale zwiększa stosowanie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności, a jej pełne zaangażowania wysiłki zostały właśnie docenione przez trzy niezależne agencje, które podniosły ratingi ESG spółki. Nowe ratingi agencji EcoVadis, Sustainalytics i MSCI ESG Ratings stanowią ocenę działań spółki w obszarze środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Lepsza ocena stanowi uznanie ciągłej koncentracji NKT na zrównoważonym rozwoju i podkreśla pozycję spółki jako lidera w tym aspekcie w branży kabli elektroenergetycznych.
Jak stwierdził CEO NKT Alexander Kara; „Odgrywamy istotną rolę w ogólnoświatowym trendzie przechodzenia na energię odnawialną, nic dziwnego zatem, że w NKT mocno skupiamy się na zrównoważonym rozwoju. Jestem dumny, że trzy zewnętrzne agencje ratingowe, śledzące nasze postępy w tym kierunku, doceniły nasze praktyki z tym związane. Lepszy rating jest konsekwencją naszej pracy i poświęcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju i łączenia bardziej ekologicznego świata naszymi rozwiązaniami kablowymi”.
Lepsze ratingi ESG to efekt ciągłej realizacji szeregu projektów NKT na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są to między innymi zwiększona przejrzystość danych, zadowalająca realizacja inicjatyw zrównoważonego rozwoju takich jak korzystanie z alternatywnych paliw w wózkach widłowych i samochodach ciężarowych, nacisk na bezpieczeństwo, różnorodność i tolerancję, a także współpraca z odpowiedzialnymi i zrównoważonymi dostawcami.
W 2020 roku NKT jako pierwszy duży producent kabli dołączyła do inicjatywy Science Based Target, planując stać się przedsiębiorstwem o zerowej emisji nie później niż do roku 2050, a jednocześnie zobowiązując się do redukowania swojego śladu węglowego o średnio 5% rocznie.
Nowe ratingi ESG NKT  
  • EcoVadis: podwyższenie z Silver do Platinum, co sytuuje NKT w czołowym 1% wszystkich ocenianych spółek i organizacji
  • Sustainalytics: zmniejszenie ryzyka istotnego wpływu czynników ESG na wyniki finansowe z poziomu średniego do niskiego, co daje NKT miejsce w czwartym percentylu w branży sprzętu elektrycznego
  • MSCI EGS Ratings: podwyższenie oceny z BBB do AA, drugiego najlepszego poziomu w systemie ratingów MSCI
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.