Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Oświadczenie o ochronie danych

Nsze wytyczne

1. Nasze zasady

W NKT największym priorytetem jest dla nas zachowanie poufności i prywatności danych osobowych zarówno w przypadku osób odwiedzających naszą stronę internetową, jak i osób odwiedzających nasze obiekty. NKT zobowiązuje się do przestrzegania wymogów i obowiązków dotyczących ochrony danych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). W tym celu wdrożyliśmy bezpieczne i odpowiednie procedury przetwarzania danych.
Jako NKT, zbieramy dane osobowe wyłącznie pod warunkiem, że istnieje w tym nasz prawnie uzasadniony interes, jeżeli mamy obowiązek wynikający z umowy lub przepisów prawa lub w przypadku otrzymania zgody danej osoby. 
Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje na temat stosowanych przez nas zasadach dotyczących danych osobowych, ich wykorzystania, przechowywania i ujawniania zgodnie z obowiązującym prawem lub standardami zawodowymi i ma zastosowanie do następujących przypadkach:
 • Wizyty na stronie internetowej: Kiedy osoby odwiedzają naszą stronę internetową oraz platformy mediów społecznościowych i wchodzą z nimi w interakcję, w tym przeglądają, przesyłają formularze, zapisują się do biuletynów lub uzyskują dostęp do informacji;
 • Wizyty osobiste w naszych obiektach: Kiedy poszczególne osoby fizycznie odwiedzają nasze siedziby i zakłady.
NKT gromadzi informacje w różnym celu i zachowuje informacje wyłącznie przez wymagany okres czasu.
Zalecamy uważne zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych i skontaktowanie się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych, nie podawaj swoich danych osobowych na naszej stronie internetowej i usuń pliki cookie umieszczone przez naszą stronę.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
NKT gromadzi dane swoich klientów i odwiedzających na podstawie zobowiązania umownego, uzasadnionego interesu lub zgody w celach marketingowych i przetwarza informacje zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Przed zgromadzeniem jakichkolwiek danych osobowych opisujemy cel ich gromadzenia. Zgromadzone dane mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, numer telefonu, adres, nazwę użytkownika, hasło, adres IP, obraz i wszelkie inne informacje przekazywane NKT.
NKT gromadzi dane wrażliwe tylko wtedy, gdy są one istotne dla celu przetwarzania i zostały dobrowolnie dostarczone przez osobę fizyczną lub gdy takie dane są istotne lub dostarczone zgodnie z prawem lub standardami zawodowymi. Dane wrażliwe obejmują dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, poglądów politycznych, orientacji seksualnej, zdrowia fizycznego lub psychicznego, przynależności do związków zawodowych lub rejestracji w rejestrach karnych.
Jeśli dane wrażliwe nie są wymagane w określonym celu, dane takie zostaną natychmiast usuwane.
NKT używa danych osobowych i innych dostarczonych informacji tylko do wcześniej ustalonych i uzgodnionych celów. Dane osobowe są gromadzone proporcjonalnie i przechowywane do momentu gdy konieczne jest wykorzystanie tych danych w określonym celu.

3. Twoje prawa

Poprawa danych
NKT musi mieć pewność, że przechowywane przez nas dane osobowe są poprawne i aktualne. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały zmienione lub jeżeli zgromadzone przez nas dane są niepoprawne, należy niezwłocznie zgłosić to NKT. NKT podejmie natychmiastowe działania celem zaktualizowania lub usunięcia niepoprawnych danych.
Dostęp
W dowolnym momencie możesz zażądać dostępu do informacji dotyczących Twoich danych osobowych przechowywanych przez NKT. Możesz również zażądać usunięcia danych z systemów spółki NKT. Po otrzymaniu Twojego żądania, NKT udzieli odpowiedzi niezwłocznie, w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania.
Cofnięcie zgody
W przypadkach, gdy wymagamy Twojej zgody na przetwarzanie danych, masz prawo w każdej chwili ją wycofać.
Skarga
Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć do nas skargę dotyczącą prywatności, jak opisano poniżej. Możesz także złożyć skargę do krajowych władz nadzorczych.
Jak skorzystać z przysługujących Ci praw
Możesz wysłać żądanie na adres e-mail compliance@nkt.com lub pocztą tradycyjną na adres NKT A/S, Vibeholms Allé 20, 2605, Brøndby, Dania.
Jeśli chodzi o Twoje dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin którejś z naszych stron lub placówek, wyślij swoje żądanie pocztą elektroniczną na adres compliance@nkt.com  lub do naszego podmiotu obsługującego dany obiekt czy placówkę. Lista naszych podmiotów wraz z danymi kontaktowymi znajduje się tutaj: Contact | NKT
Jeśli zdecydujesz się skorzystać ze swoich praw, prosimy Cię o podanie wystarczających informacji, w tym kraju zamieszkania, województwa (jeśli dotyczy) i danych kontaktowych. Prosimy również o podanie tematu, którego dotyczy Twoje żądanie. Informacje te pozwolą nam zweryfikować Twoją tożsamość i przetworzyć Twoje żądanie. W zależności od rodzaju żądania możemy poprosić o dodatkowe informacje.
Jeżeli nie spełniliśmy Twoich oczekiwań lub nie jesteś usatysfakcjonowany przekazanymi informacjami lub sposobem rozpatrzenia Twojego żądania, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić się do nas z zapytaniem o Twoje żądanie.
Możesz także złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych lub ubiegać się o ochronę sądową. Listę organów ochrony danych w UE znajdziesz tutaj: Our Members | European Data Protection Board (europa.eu)
 

4. Udostępnianie i przesyłanie danych osobowych możliwych do zidentyfikowania

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu spoza NKT lub niepowiązanym osobom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub gdy jest to konieczne do realizacji Twoich żądań.
Możesz zażądać od NKT przeniesienia Twoich danych osobowych do innych spółek lub osób trzecich. Należy pamiętać, że z chwilą przeniesienia Twoich danych osobowych NKT nie będzie odpowiedzialna za politykę prywatności innych spółek.
 

5. Bezpieczeństwo i integralność danych

NKT zapewnia, że dane są przechowywane i przetwarzane w ściśle poufny sposób. Dane osobowe nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim. NKT wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa żadnych danych przesyłanych do nas, więc czynisz to na własne ryzyko.

6. Informacje o plikach cookie i korzystaniu z usługi Google Analytics

Ogólne informacje dotyczące plików cookie
NKT używa plików cookie w celu poprawy użyteczności i funkcjonalności swojej strony internetowej. Odwiedzając naszą stronę www, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez NKT plików cookie jak przedstawiono poniżej, chyba że zmieniłeś ustawienia lub przeglądarkę tak, aby nie akceptować plików cookie. W niniejszej polityce dotyczącej plików cookie uzyskasz jasne i szczegółowe informacje o tym, jakie pliki cookie są używane, jak z nich korzystamy, jakie informacje gromadzimy i kto uzyskuje do nich dostęp.
Korzystając z naszych stron internetowych, akceptujesz wykorzystywanie plików cookie przez NKT, jak opisano poniżej, chyba że zrezygnowałeś z plików cookie w swojej przeglądarce. Jeśli nie zrezygnowałeś z plików cookie w momencie wyrażania zgody, masz prawo wycofać zgodę, blokując pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze informacje na temat sposobu blokowania i usuwania plików cookie są dostępne w sekcji poniżej.
Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które odwiedzana strona internetowa umieszcza na dysku twardym Twojego komputera, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym. Jednak znaczenie słowa „ciasteczka” w niniejszej polityce i tekście zgody obejmuje również inne rodzaje automatycznego gromadzenia danych, np. pliki cookie typu Flash (lokalne obiekty współdzielone), przechowywanie w sieci Web Storage (HTML5), JavaScript lub pliki cookie umieszczane przez inne rodzaje oprogramowania. Słowo „ciasteczka” odnosi się również do informacji o adresach MAC i innych informacjach o Twoim urządzeniu.
Istnieją zasadniczo dwa rodzaje plików cookie, „tymczasowe” pliki cookie i „stałe” pliki cookie. Tymczasowe pliki cookie są powiązane z bieżącą wizytą na stronie i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Natomiast stałe pliki cookie są przechowywane na Twoim sprzęcie. Po pewnym okresie czasu dochodzi do automatycznego usunięcia stałych plików cookie. Pliki te jednak odnawiają się przy każdej wizycie danej strony internetowej.
Jakich plików cookie używamy na stronie www.nkt.com?
W NKT używamy plików cookie w celu określenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, dzięki czemu możemy zoptymalizować to doświadczenie.
Możesz znaleźć szczegółową listę plików cookie, których używamy na naszych stronach internetowych, a także zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, klikając ikonę odcisku palca umieszczoną na naszej stronie. 
Google Analytics
Google Analytics monitoruje zachowanie użytkownika. Poniżej wymieniono różne pliki cookie używane przez Google Analytics:
 • Utma: śledzi liczbę Twoich odwiedzin na stronie (przechowywane na Twoim komputerze przez 2 lata).
 • Utmb i Utmc obliczają, ile czasu spędzasz na naszej stronie internetowej podczas każdej sesji (pliki Utmb są przechowywane na Twoim komputerze przez 30 minut, podczas gdy pliki Utmc są usuwane z Twojego komputera po opuszczeniu naszej strony).
 • Utmz widzi jakiej wyszukiwarki używasz i jakich haseł wyszukiwania używasz (przechowywane na Twoim komputerze przez 6 miesięcy).
 • Menedżer tagów: Aby móc nieprzerwanie zaspokajać potrzeby naszych klientów, używamy menedżera tagów celem śledzenia ilość pobrań plików PDF /dokumentów na stronie internetowej.
Jak mogę usunąć lub zrezygnować z plików cookie?
Masz możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na Twoim komputerze i możesz w przyszłości zrezygnować z akceptowania wykorzystywania plików cookie. Można to zrobić dokonując zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Sposób, w jaki można to zrobić zależy od rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, która umożliwia wyrażenie zgody na pliki cookie,  ich blokowanie lub usuwanie. Metoda działania zależy od rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z wielu przeglądarek, konieczne jest usunięcie plików cookie w każdej z nich. Jako użytkownik musisz również pamiętać, że usunięcie lub blokada plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania ze strony internetowej.

7. Subskrypcja naszego biuletynu

Na naszej stronie możesz zapisać się jako odbiorca naszego biuletynu. Zgromadzimy i wykorzystamy adres e-mail wskazany przez Ciebie do dostarczania biuletynu.
Jeśli chciałbyś otrzymywać biuletyn spersonalizowany, możesz dostarczyć nam następujące dodatkowe informacje:
 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko/ tytuł:
 • Media, Departament
 • Miasto/ Kraj
 • Język
 • Obszar(y) zainteresowania
W celu subskrypcji naszego biuletynu stosujemy tzw. procedurę podwójnego uwierzytelnienia rejestracji (double opt-in). Po zapisaniu się do biuletynu na naszej stronie internetowej wyślemy wiadomość na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie. Jeśli nie potwierdzisz swojej subskrypcji, subskrypcja ta zostanie usunięta automatycznie. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, zarejestrujemy Twoją subskrypcję i potwierdzenie, zarchiwizujemy adres IP używany przez Ciebie podczas subskrybowania, okres subskrypcji i potwierdzenie, wiadomości wysłane przez nas dotyczące subskrypcji a także treść Twojej subskrypcji i potwierdzenie. 
W każdej chwili ze skutkiem na przyszłość możesz odwołać zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu. Aby anulować subskrypcję, użyj odpowiedniego linku zawartego we wszystkich biuletynach.
Po rezygnacji z subskrypcji Twój adres e-mail zostanie usunięty z naszej bazy danych.

8. Korzystanie z formularzy kontaktowych

Można się z nami skontaktować bezpośrednio poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej. W szczególności możesz przekazać nam następujące informacje:
 • Tytuł, imię, nazwisko
 • Firma
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
 • Wiadomość
 • Dostępność w kalendarzu m.in. na szkolenie, targi
 • Zainteresowanie produktami
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje przekazane przez Ciebie przy użyciu formularzy kontaktowych wyłącznie w celu przetworzenia Twojego konkretnego żądania.

9. Zastosowanie technologii SalesViewer®

Ta strona internetowa korzysta z technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie prawnie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (§ 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych, badań rynku i optymalizacji. W tym celu  wykorzystywany jest kod javascript służący do przechwytywania danych związanych ze spółką i użytkowaniem strony internetowej. Dane zebrane przy użyciu tej technologii są szyfrowane w sposób nieodzyskiwalny, jednokierunkowy (tzw. hashowanie). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie służą do osobistej identyfikacji osób odwiedzających daną stronę internetową. Dane przechowywane przez Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne zgodnie z ich przeznaczeniem i nie będzie istniał prawny obowiązek ich przechowywania. Rejestrowanie i przechowywanie danych można w każdej chwili odwołać z natychmiastowym skutkiem na przyszłość, klikając na https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® rejestrowanie Twoich danych. W takim przypadku na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie rezygnacji dla danej strony internetowej. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce, konieczne będzie ponowne kliknięcie tego linku.

10. Wykorzystanie platformy Showpad

Nasi pracownicy sprzedaży czasami korzystają z platformy Showpad. Jest to tak zwane rozwiązanie „Sales Enablement”, polegające na dostarczaniu przedsiębiorcom informacji, treści, wglądów, analiz i narzędzi, które wspomagają działy marketingu i/lub zespoły sprzedaży w zwiększaniu i poprawianiu zaangażowania zespołów sprzedaży i /lub ich potencjalnych klientów przez cały proces zakupu.
Usługa Showpad mierzy zaangażowanie każdej ze stron zaangażowanych w daną usługę, analizuje ich zachowanie i profiluje je, a także mierzy atrakcyjność udostępnianych im treści, w zakresie, w jakim dochodzi do interakcji z usługą w środowisku online usługi administrowanej przez Showpad w imieniu i na rzecz spółek NKT.
Usługa Showpad jest oferowana jako model „Oprogramowania jako usługi” („SaaS”), który jest modelem licencjonowania i dostarczania oprogramowania, w którym oprogramowanie jest centralnie administrowane i udostępniane wielu użytkownikom za pośrednictwem sieci, w tym poprzez produkty interakcyjne (w tym  aplikacje, klienci ‘front end’, interfejs sieciowy, wtyczki lub łączniki do aplikacji osób trzecich).
Dane Osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu niż umożliwienie usłudze Showpad działania na rzecz i pod kontrolą spółki NKT. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności Showpad celem uzyskania dalszych informacji: https://www.showpad.com/privacy-policy 
 

11. Zewnętrzne usługi lub treści na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa zawiera linki umożliwiające łączenie się z innymi stronami internetowymi prowadzonymi zarówno przez inne spółki z Grupy NKT, jak i przez osoby trzecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, które może mieć miejsce przez i /lub w związku ze stronami internetowymi osób trzecich.
Dlatego każdy użytkownik, który uzyskuje dostęp do takich stron i /lub platform społecznościowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, musi uważnie zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności aby lepiej zrozumieć sposób przetwarzania jego danych osobowych przez osoby trzecie, które jako niezależni administratorzy będą zapewniać i zarządzać takimi stronami internetowymi.

12. Prywatność danych w naszych obiektach i stronach internetowych

Bezpieczeństwo kamer
Wszystkie nasze obiekty są wyposażone w kamery. Są one potrzebne celem zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, naszym pracownikom oraz ochrony naszej własności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych poprzez kamery przemysłowe jest prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Kategorie danych osobowych, które mogą być gromadzone przy użyciu kamer przemysłowych, obejmują wizerunek osób, numerów rejestracyjnych pojazdów i innych danych osobowych, które mogą być widoczne na nagraniu. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem kamer przemysłowych mogą zostać ujawnione organom ścigania, organom regulacyjnym i innym osobom trzecim, zgodnie z wymogami prawa.
Korzystanie z naszej sieci Wi-Fi
Odwiedzając którykolwiek z naszych obiektów, możesz bezpłatnie korzystać z naszej sieci Wi-Fi. Po zalogowaniu się do naszej sieci Wi-Fi następuje automatyczne gromadzenie niektórych danych, takich jak numer identyfikacyjny Twojego urządzenia (adres IP). W przypadku podjęcia jakichkolwiek nielegalnych działań poprzez naszą sieć Wi-Fi, możemy zablokować dostęp do urządzenia, za pomocą którego korzystasz z tej sieci.
Odbiór
Kiedy odwiedzasz którykolwiek z naszych obiektów, musimy gromadzić Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko. Potrzebujemy tych danych ze względów bezpieczeństwa.

13. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: compliance@nkt.com

14. Zmiany Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

NKT może modyfikować treść Oświadczenia o ochronie danych osobowych w kwestii nowych technologii, wymogów regulacyjnych lub odnośnie do innych celów. Dlatego zaleca się regularne odwiedzanie tej strony. Poniżej znajduje się data załadowania ostatniej wersji niniejszego Oświadczenia.
Ostatnia aktualizacja:  Marzec 2024 r.

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne
 • Image of europacable logo
 • Image of ecovadis logo
 • Image of Endorser Logo
 • The Copper Mark