NKT dumnym członkiem Europacable

Głos europejskiej branży kablowej

NKT flaf flying in the wind with grey sky

Firma NKT jest dumna z członkostwa w Europacable, europejskim stowarzyszeniu z siedzibą w Brukseli, którego członkami są najwięksi producenci kabli na świecie, a także wysoce wyspecjalizowane małe i średnie firmy, których działalność jest związana z kablami. Europacable jest głosem europejskich producentów kabli w Europie, a NKT aktywnie wspiera jego program i inicjatywy.

Podkreśla to znaczenie naszej pozycji jako pioniera w branży oraz odpowiedzialnego i zrównoważonego producenta kabli. W związku z tym jesteśmy sygnatariuszem Karty Branżowej Europacable potwierdzającej nasze zaangażowane w dalsze przekraczanie granic, aby służyć pomocą w opracowywaniu coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych kabli. Ponadto podjęliśmy zobowiązanie do zapewnienia pewnego i bezpiecznego miejsca pracy oraz działań, aby nasza działalność i praca stawały się jak najbardziej przyjazne dla środowiska.

Stale staramy się określać najwyższe standardy w branży, zapewniając nie tylko trwałą jakość i usługi dla naszych klientów, ale także poprzez ogólną odpowiedzialność korporacyjną wspierać jednomyślność branży w ramach Karty Branżowej Europacable. Jest to ważny ruch broniący interesów naszych klientów, globalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Uważamy, że ta reprezentująca wszystkich producentów europejskich platforma jest potrzebna, aby nadawać kierunek rozwoju branży kablowej.

— Alexander Kara, prezes i dyrektor generalny NKT

Karta Branżowa Europacable

Dowiedz się więcej

Factory worker talking to office employee

Produkcja

NKT jest globalnym dostawcą z zakładami produkcyjnymi w całej Europie

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne

  • europacable Logo
  • ecovadis Logo
  • UN Global Compact