Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

NKT dumnym członkiem Europacable

Głos europejskiej branży kablowej

NKT flaf flying in the wind with grey sky
Firma NKT jest dumna z członkostwa w Europacable, europejskim stowarzyszeniu z siedzibą w Brukseli, którego członkami są najwięksi producenci kabli na świecie, a także wysoce wyspecjalizowane małe i średnie firmy, których działalność jest związana z kablami. Europacable jest głosem europejskich producentów kabli w Europie, a NKT aktywnie wspiera jego program i inicjatywy.
Podkreśla to znaczenie naszej pozycji jako pioniera w branży oraz odpowiedzialnego i zrównoważonego producenta kabli. W związku z tym jesteśmy sygnatariuszem Karty Branżowej Europacable potwierdzającej nasze zaangażowane w dalsze przekraczanie granic, aby służyć pomocą w opracowywaniu coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych kabli. Ponadto podjęliśmy zobowiązanie do zapewnienia pewnego i bezpiecznego miejsca pracy oraz działań, aby nasza działalność i praca stawały się jak najbardziej przyjazne dla środowiska.
Stale staramy się określać najwyższe standardy w branży, zapewniając nie tylko trwałą jakość i usługi dla naszych klientów, ale także poprzez ogólną odpowiedzialność korporacyjną wspierać jednomyślność branży w ramach Karty Branżowej Europacable. Jest to ważny ruch broniący interesów naszych klientów, globalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Uważamy, że ta reprezentująca wszystkich producentów europejskich platforma jest potrzebna, aby nadawać kierunek rozwoju branży kablowej.

— Claes Westerlind, prezes i dyrektor generalny NKT

Karta Branżowa Europacable

Dowiedz się więcej

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark