Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

NKT osiąga kamień milowy w kierunku zerowej emisji netto

7 wrz 2023

Inicjatywa Science Based Targets zatwierdziła krótkoterminowe cele dekarbonizacji wyznaczone przez NKT jako ważny krok w drodze firmy do zerowej emisji netto.

SBTi sustainability graphics
Rozwiązania w zakresie kabli elektroenergetycznych i akcesoriów są niezbędne dla infrastruktury wspierającej globalne przejście na energię odnawialną. Jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie kabli elektroenergetycznych, NKT jest kluczowym podmiotem w dążeniu do dekarbonizacji branży kabli elektroenergetycznych. W 2020 roku NKT dołączyło do Science Based Targets initiative (SBTi) jako pierwsza duża firma produkująca kable energetyczne, a teraz SBTi zatwierdziło krótkoterminowe cele dekarbonizacji NKT, określając w ten sposób ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych przez firmę.   
- Jesteśmy dumni z uzyskanej aprobaty SBTi, która potwierdza nasze zaangażowanie i proaktywną rolę w dekarbonizacji naszych własnych operacji, a także naszą wiodącą rolę w branży. Jest to ważny kamień milowy na naszej drodze do stania się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do 2050 roku i nadal koncentrujemy się na redukcji emisji dwutlenku węgla z naszych produktów, operacji i łańcucha dostaw - mówi Claes Westerlind, prezes i dyrektor generalny NKT. 
W związku z tym NKT Cables Group zobowiązuje się do:   
  • Zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zakresu 1 i 2 o 90% do roku 2030 w stosunku do roku bazowego 2019*.  
  • Zwiększenia aktywnego rocznego pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z 18% w roku obrotowym 2019 do 100% w roku obrotowym 2023 i kontynuowania aktywnego rocznego pozyskiwania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku obrotowego 2030.   
  • Zmniejszenie bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 z zakupionych towarów i usług oraz wykorzystania sprzedanych produktów o 27,5% do roku budżetowego 2030 w stosunku do roku budżetowego 2019. 
Wraz z zatwierdzeniem, SBTi stwierdza, że cele zakresu 1 i 2 oraz plan działania są zgodne z trajektorią 1,5ºC. Zatwierdzone cele potwierdzają strategiczne ukierunkowanie NKT i bieżące inicjatywy poświęcone redukcji emisji dwutlenku węgla przez firmę. Od 2019 r. do końca 2022 r. NKT zmniejszyło emisje w zakresie 1 i 2 o 79% dzięki różnym inicjatywom, takim jak zasilanie wszystkich fabryk odnawialną energią elektryczną, zwiększenie elektryfikacji logistyki wewnętrznej oraz poprawie efektywności energetycznej w produkcji kabli elektroenergetycznych i akcesoriów. NKT zobowiązuje się do dalszej realizacji planu zrównoważonego rozwoju jako głównego filaru strategii korporacyjnej ReNew Boost, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto nie później niż do 2050 roku.    Dowiedz się więcej z  Sustainability Report 2022. 

Fakty: Inicjatywy Science Based Targets  

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) jest wynikiem współpracy pomiędzy CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definiuje i promuje jasno określoną ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych przez firmy. Ponad 4000 firm zobowiązało się do ustalenia celów redukcji emisji opartych na podstawach naukowych. 
*Cel obejmuje emisje związane z gruntami i surowcami bioenergetycznymi.
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.