Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

NKT uczestnikiem przemysłowej kampanii na rzecz znajomości przepisów CPR

22 maj 2019

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego należy do obowiązków przedsiębiorstw przemysłowych – mając to na uwadze, firma NKT czynnie uczestniczy w nowej kampanii organizacji Eurocapable, zorientowanej na budowanie świadomości zagrożeń. Kampania ta wspiera europejskich instalatorów i elektryków w stosowaniu się do klasyfiakcji CPR, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego instalowanych przewodów elektroenergetycznych.

Low voltage cable being tested in accordance with CPR regulations
Przepisy CPR – Construction Products Regulation, czyli rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych – weszły w życie w 2017 roku, jako nowa, bezwzględnie obowiązująca klasyfikacja odporności ogniowej wyrobów budowlanych. Klasyfikacji tej podlegają wszystkie kable i przewody użyte we wszystkich rodzajach budynków oraz pracach inżynieryjnych, których wyraźnie określonym i egzekwowanym przeznaczeniem nie jest wykonanie instalacji o charakterze tymczasowym.
Europacable udziela wszystkim zainteresowanym stronom przydatnych informacji, wspomagających wywiązanie się z obowiązku zgodności z wymaganiami przepisów CPR i dopilnowanie bezpieczeństwa użytkowania realizowanych instalacji elektrycznych.
Częścią kampanii jest bezpłatne szkolenie online, dzięki któremu można łatwo i w krótkim czasie zdobyć niezbędną wiedzę na temat obowiązującej klasyfikacji.
Przygotuj się rzetelnie, by skutecznie wypełniać swój prawny obowiązek – skorzystaj z e-learningu w zakresie CPR: https://cpr.europacable.euu

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark