Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

NKT zasila wszystkie zakłady kabli energią ze źródeł odnawialnych, oszczędzając ponad 48 000 ton CO2 rocznie

23 cze 2020

NKT zasila obecnie swoje zakłady produkujące kable energią elektryczną ze źródeł odnawialnych, obniżając wynikającą ze zużycia energii emisję CO2 o 66%. Dla NKT przejście na energię odnawialną to wielki krok we wspieraniu globalnego przejścia na energię ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie śladu węglowego w dziedzinie produkcji kabli elektroenergetycznych.

Asnaes
Kable elektroenergetyczne stanowią kluczowy element wzajemnie powiązanych sieci energetycznych w udanym przejściu na energię ze źródeł odnawialnych. Firma NKT jako wiodący producent kabli elektroenergetycznych, kontynuuje zmniejszanie wpływu swoich produktów na środowisko. Aktualnie wszystkie swoje zakłady produkujące kable zasila energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Oznacza to redukcję emisji CO2 z ogólnego zużycia energii w zakładach oraz dla statku do układania kabli Victoria o 66% w porównaniu do roku ubiegłego, co przekłada się na roczną oszczędność CO2 wynoszącą 48 000 ton – równowartość rocznego zużycia energii elektrycznej przez 8148 domów.
– Naszą odpowiedzialność traktujemy poważnie mając kluczowy wkład w infrastrukturę konieczną do transformacji ekologicznej. Zasilanie naszej produkcji ekologiczną energią elektryczną stanowi kolejny krok milowy wpisujący się w naszą ambicję zmniejszania naszego śladu węglowego w celu zapewnienia rozwoju globalnych sieci energetycznych w oparciu o technologie o możliwie najmniejszym śladzie ekologicznym, mówi Alexander Kara, prezes i dyrektor generalny firmy NKT.
Zmian w dostawach energii dla zakładów produkcyjnych w Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Polsce i Czechach dokonano poprzez zawarcie umów z lokalnymi dostawcami energii w celu zapewnienia, że istnieją certyfikaty potwierdzające pochodzenie energii z odnawialnych źródeł energii.
Rosnące dążenie do zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie kabli elektroenergetycznych. NKT stale koncentruje się na zmniejszaniu wpływu swoich działań i rozwiązań na środowisko, co stanowi naturalny krok w kierunku przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych.
– Jako firma zaangażowana w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i posiadająca jasną wizję na rzecz przyszłości, w której będzie miało miejsce zasilanie energią ze źródeł odnawialnych, stale zmniejszamy nasze własne oddziaływanie na środowisko. Jestem bardzo zadowolony z poważnego zmniejszania przez nas emisji CO2 – naszą działalność będziemy kontynuować w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, dodaje Alexander Kara.
Dla NKT przejście na ekologiczną energię elektryczną należy do szeregu inicjatyw, których celem jest zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez swoje rozwiązania w dziedzinie kabli elektroenergetycznych. Działania te stanowią wkład w globalną transformację energetyczną. Inne inicjatywy obejmują recykling materiałów, takich jak XLPE i metale pochodzące z produkcji kabli oraz dedykowane projekty mające na celu zwiększanie efektywności energetycznej produkcji kabli. Ponadto firma NKT jest właścicielem i operatorem statku NKT Victoria, który jest najbardziej zrównoważonym statkiem do układania kabli w branży energetyki przybrzeżnej.

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.