Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Sukces w 2023 roku: NKT publikuje raport roczny wykazujący 36% wzrost organiczny

21 lut 2024

Spółka NKT opublikowała raport roczny, w którym wykazała dobre wyniki finansowe z 36% wzrostem organicznym i najwyższą roczną EBITDA operacyjną w historii firmy. Rozwój ten jest napędzany wysokim popytem na rozwiązania w zakresie kabli elektroenergetycznych wspierających przejście na energię odnawialną.

Cable drum woods forest outdoor
Prezes NKT Claes Westerlind o wynikach za 2023 r:
Rok 2023 był udanym rokiem dla NKT z organicznym wzrostem przychodów o 36% i najwyższym rocznym EBITDA operacyjnym w historii firmy. Popyt na systemy kabli wysokiego napięcia był bezprecedensowy w ciągu roku, co doprowadziło do rekordowego poziomu zamówień, dzięki czemu nasz portfel zamówień wysokiego napięcia osiągnął 10,8 mld EUR i uruchomiliśmy program inwestycyjny o wartości około 1 mld EUR. Wchodzimy w 2024 r. z solidną pozycją finansową, która stanowi podstawę do dalszej poprawy wyników finansowych.
Firma NKT opublikowała również Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2023 r., wykazując dalsze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W 2023 roku NKT kontynuowała realizację swojej strategii zrównoważonego rozwoju, w tym map drogowych dostosowanych do korporacyjnych celów dekarbonizacji na 2030 rok, które zostały zatwierdzone i zweryfikowane przez inicjatywę Science Based Target we wrześniu 2023 roku. NKT postępuje zgodnie z oczekiwaniami i kontynuuje realizację swoich zobowiązań w zakresie zwiększania pozytywnego wpływu swoich produktów i rozwiązań, minimalizowania wpływu na środowisko, wzmacniania różnorodności i integracji oraz wspierania kultury korporacyjnej sprzyjającej inkluzji społecznej.
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen
Michael Nass Nielsen
Head of Investor Relations
Michael Nass

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.