Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.
two engineers working in front of computer, technique

Ludzie

Nasi ludzie są kluczowym czynnikiem umożliwiającym nam budowanie zróżnicowanej organizacji opartej na kulturze integracji i napędzanej przez zaangażowanych pracowników.
Promujemy różnorodność i integrację w całej naszej organizacji i jesteśmy zaangażowani we wspieranie globalnego przejścia na energię odnawialną w oparciu o zasady odpowiedzialnego i etycznego zachowania określone w naszym Kodeksie Postępowania.

Różnorodność i integracja

We care

Jesteśmy zaangażowani w promowanie zróżnicowanej organizacji i kultury, w której ludzie z różnych środowisk mogą się rozwijać i są inspirowani do osiągania jak najlepszych wyników. Wierzymy, że zróżnicowana organizacja umożliwia osiągnięcie zrównoważonych wyników, a integracyjna i gościnna kultura stanowi lepsze miejsce pracy.
Zarząd NKT A/S wyznaczył następujący cel dotyczący różnorodności płci:
Do 2025 r. co najmniej 30% reprezentacji kobiet w Global Leadership Team i Extended Leadership Team oraz 40% w Zarządzie.
 

Wynik różnorodności i integracji

Maksimum to 100

Female info.png

Programy dla ludzi

sustainability_2021 program@2x.png
Cologne

Rozwój i zarządzanie talentami

NKT koncentruje się strategicznie na zwiększaniu możliwości rozwoju pracowników i talentów w całej organizacji poprzez programy i procesy korporacyjne. Obejmuje to proaktywny rozwój i wdrażanie zidentyfikowanych talentów w firmie, jak również przyciąganie talentów poprzez ciągłe wzmacnianie marki pracodawcy firmy w obszarach zawodowych istotnych dla jej przyszłych wyników.

Dobro ludzi i wydajność

W NKT wspieramy układy zbiorowe pracy i staramy się zapewnić sprawiedliwe i konkurencyjne wynagrodzenie. Ponadto firma szanuje i przestrzega lokalnego prawa pracy oraz wspiera wolność zrzeszania się, a wszyscy pracownicy mają umowy zgodne z lokalnym prawem i przepisami.

Inżynierowie dla przyszłości

NKT rozwija się, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na technologię kabli energetycznych dla zielonej transformacji, a przyciąganie, rozwijanie i utrzymywanie talentów ma duże znaczenie strategiczne dla rozwoju firmy. Mamy wysokie wymagania dotyczące kompetencji technicznych, aby nadal wspierać przejście na energię odnawialną. Jako wiodąca firma w branży kabli energetycznych, w naturalny sposób bierzemy udział w pielęgnowaniu globalnej linii talentów inżynierskich. Aby wspierać rozwój, kontynuujemy rozwój NKT Trainee Program, międzynarodowego 12-miesięcznego programu realizowanego w kilku naszych obszarach biznesowych i lokalizacjach.

Career

NKT Trainee program

Give your career a powerful start!
Read more
Image of trainees in production in Karlskrona

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.