Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Wyniki ESG

Ściśle monitorujemy nasze postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju i jako członek UN Global Compact nieustannie pracujemy nad poprawą naszych procesów raportowania i śledzenia danych dotyczących wszystkich aspektów ESG. Nasz cel - łączyć bardziej zielony świat - jest zakorzeniony w naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a wizualizacja naszej podróży poprzez dane sprawia, że staje się ona żywa w rocznych raportach korporacyjnych.

Ratingi ESG

Wyniki w zakresie środowiska, spraw społecznych i zarządzania

Jesteśmy odpowiedzialną firmą dążącą do poprawy naszych wyników w obszarach środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) i jesteśmy oceniani w kilku ratingach ESG sporządzanych przez zewnętrzne i niezależne agencje.
Wszystkie istotne raporty i certyfikaty korporacyjne dokumentujące naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Image of logo sustainalytics
Negl
0 - 10
Low
10 - 20
Medium
20 - 30
High
30 - 40
Severe
40+
Niższe oceny są lepsze
  • Według stanu na grudzień 2023 r. spółka NKT A/S otrzymała od Morningstar Sustainalytics ocenę ryzyka ESG na poziomie 20,8 i została oceniona jako narażona na średnie ryzyko wystąpienia istotnego wpływu finansowego czynników ESG.
Image of MSCI ESG Rating
CCCBBBAAAAAA
Wyższe oceny są lepsze
  • W 2023 roku NKT otrzymało ocenę AA w ocenie MSCI ESG Ratings.
  • Plasuje nas to w grupie wśród Liderów
Image of logo ecovadisplatinum
0 - 44Bronze
45 - 53
Silver
54 - 65
Gold
66-72
Platinum
73 - 100
Wyższe oceny są lepsze
  • Ocena Platinum z wynikiem 79 na 100 w 2023 roku w ramach kategorii branżowej "produkcja przewodów i urządzeń elektrycznych"
  • Plasuje NKT wśród 1% najlepszych spółek ogółem.
CDP logo.png
D-DC-CB-BA-A
Wyższe oceny są lepsze
  • NKT A/S otrzymała w grudniu 2023 r. ocenę A-, która mieści się w przedziale liderów. Jest to wynik wyższy niż średnia dla regionu Europy wynosząca B i wyższy niż średnia dla sektora produkcji wyrobów metalowych wynosząca C.
Więcej szczegółów na temat dostawców ratingów Sustainalytics, MSCI,  EcoVadis oraz CDP na ich stronach internetowych.
Copyright ©2021 Sustainalytics. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja zawiera informacje opracowane przez Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Takie informacje i dane są własnością firmy Sustainalytics i/lub jej dostawców będących osobami trzecimi (Third Party Data) i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one poparcia dla jakiegokolwiek produktu lub projektu, ani porady inwestycyjnej i nie gwarantuje się, że są kompletne, aktualne, dokładne lub odpowiednie do określonego celu. Ich wykorzystanie podlega warunkom dostępnym na stronie https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.
Wykorzystanie przez NKT jakichkolwiek danych MSCI ESG Research LLC lub jej podmiotów stowarzyszonych ("MSCI") oraz wykorzystanie w niniejszym dokumencie logo MSCI, znaków towarowych, znaków usługowych lub nazw indeksów nie stanowi sponsorowania, poparcia, rekomendacji ani promocji NKT przez MSCI. Usługi i dane MSCI są własnością MSCI lub jego dostawców informacji i są dostarczane "tak jak jest" i bez gwarancji. Nazwy i loga MSCI są znakami towarowymi lub znakami usługowymi MSCI.
Znajdź nasze historyczne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego i wynagrodzeń

Certyfikaty korporacyjne

Znajdź wszystkie odpowiednie certyfikaty.

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.