Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Deklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Declarations)

Znajdź dokumentację dotyczącą śladu weglowego naszych przewodów i kabli w całym ich cyklu życia

W celu udokumentowania wpływu naszych produktów na środowisko przygotowaliśmy Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) dla wielu naszych produktów. Deklaracje EPD dokumentują wpływ produktów na środowisko, począwszy od surowców, poprzez fazę produkcji i użytkowania, aż do wycofania z eksploatacji, zweryfikowany przez stronę trzecią i zgodne z międzynarodowymi standardami.

Znajdź deklarację EPD tutaj

Mamy EPD dla wielu naszych produktów, a kolejne są w drodze.
Znajdź deklaracje EPD tutaj
WEB_EPD 1.jpg

Realizacja: Budowa "najbardziej zrównoważonego budynku w Szwecji" z NKT

Budowa z wykorzystaniem naszych kablach posiadających EPD - EXLQ, AXQJ i FXQJ
Przeczytaj więcej tutaj
WEB_EPD case.jpeg

Co to jest deklaracja EPD?

Deklaracje EPD to znormalizowane podejście do dokumentacji środowiskowej, które umożliwia nam mierzenie, dokumentowanie i informowanie o wpływie naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. EPD oferuje przejrzystą, wymierną i porównywalną prezentację wyników środowiskowych w oparciu o analizę cyklu życia (LCA), która ocenia wpływ na środowisko od surowców, poprzez fazę produkcji i użytkowania, aż do końca cyklu życia (od powstania do utylizacji).
Celem naszych deklaracji EPD jest nie tylko dostarczenie dokumentacji środowiskowej, ale także wzmocnienie naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój poprzez wiarygodne i weryfikowalne informacje. Proces ten rozpoczyna się od zebrania szczegółowych danych na temat surowców, zużycia energii, bezpośrednich i pośrednich emisji, a kończy na przetwarzaniu odpadów (recykling, spalanie, składowanie). Informacje te są następnie zebrane w deklaracji EPD, która opisuje profil środowiskowy produktu w znormalizowany sposób. Deklaracje EPD NKT są tworzone zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804+A2.
Wierzymy, że w świecie, w którym przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się coraz bardziej rygorystyczne, deklaracje EPD mogą pomóc w zapewnieniu zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Może to być szczególnie ważne dla organizacji, które działają na arenie międzynarodowej lub w sektorach podlegających ścisłym regulacjom.
WEB_EPD flow X.jpg

Część naszej podróży w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju

Dokumentowanie wpływu naszych produktów na środowisko jest ważnym obszarem naszej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i kluczowym krokiem w kierunku bardziej przejrzystej i zgodnej z przepisami przyszłości. Wkrótce będziemy w stanie dostarczyć EPD dla wszystkich naszych produktów.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz deklaracji EPD dla konkretnego produktu, skontaktuj się z nami. Podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą.
Proszę wybrać
Wpisz tekst *

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.