Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Informacja o przepisach CPR

Wspólna klasyfikacja właściwości pożarowych

Wcześniejsza dyrektywa CPR nie obejmowała kabli. Od 2017 roku kable stały się częścią tej wspólnej europejskiej normy budowlanej. Formalnie przepisy dotyczące kabli są zebrane w normie EN 50575. Dla uproszczenia nazywamy ją dyrektywą CPR. Poniżej można dowiedzieć się co to jest CPR, jakie są metody badania kabli oraz dlaczego dyrektywa CPR jest tak istotna przy wyborze przewodów i kabli.
Dyrektywa CPR dla kabli zawiera przede wszystkim klasyfikację ogniową i metody badania kabli stosowanych w budownictwie.
Low voltage cable being tested in accordance with CPR regulations

Co to jest CPR?

Celem europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (dyrektywa CPR) jest podanie pewnych informacji na temat charakterystyk stosowanych w budynkach wyrobów, takich jak podłogi, sufity i okładziny. Osiągnięto to poprzez harmonizację zasad badania i klasyfikowania wyrobów budowlanych. Każdy podmiot zamierzający wprowadzić wyrób budowlany na rynek musi przetestować, sklasyfikować i oznakować wyrób zgodnie z ogólnoeuropejskimi zasadami określonymi w dyrektywie CPR.

Przetestowane i zatwierdzone w celu bezpieczniejszych instalacji

Wspólna dyrektywa europejska dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego kabli została wprowadzona w 2017 r. W NKT staraliśmy się, aby nowa norma stała się łatwiej zrozumiała. Ułatwia to stosowanie przepisów zarówno przez naszych klientów, jak i przez nas.

Kable, którym można ufać

Firma NKT wcześniej posiadła solidną wiedzę na temat przepisów CPR, badań CPR oraz nowych klas ogniowych i dostosowała szeroki asortyment kabli do wymogów nowych przepisów.
Wybierając produkt firmy NKT, można mieć pewność otrzymania kabli najwyższej jakości, które spełniają wszystkie wymagania określone w nowych wspólnych dyrektywach europejskich zawartych w dyrektywie CPR.

Two installers each holding a coil of low voltage cable

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark