O nas
Excellence 2020 logo

Strategia

Nasza wizja jest jasna: Do 2020 roku pragniemy, stawiając na szeroko rozumianą doskonałość, stać się w oczach naszych klientów i pracowników najlepszym producentem kabli elektroenergetycznych. Aby ten cel osiągnąć, musimy promować doskonałość na każdym polu i w każdym aspekcie prowadzonej działalności. 

EXCELLENCE 2020 to nasz program strategiczny, pomyślany jako droga do kolejnego, wyższego stopnia doskonałości pod względem zadowolenia klientów, zmotywowania pracowników oraz wyników finansowych.

Program EXCELLENCE 2020 uruchomiliśmy w 2015 roku, a był on naturalnym następstwem naszego programu redukcji kosztów DRIVE, zapoczątkowanego w roku 2013. Zasadniczym przedmiotem programu EXCELLENCE 2020 jest rentowność oraz wyraźnie ukierunkowany wzrost.

The NKT Power House

EXCELLENCE 2020 stanowi zorientowany na transformację NKT plan działania, na który składa się szereg elementów oraz inicjatyw. Owo podejście nazywamy „NKT Power House”.

NKT Power House wspiera nasze dążenia ku doskonałości, niejako biorąc nasz Cel za fundament a wizję za dach. Pierwszą kondygnację stanowią nasze Wartości, będące też częścią fundamentów. Kondygnacje druga i trzecia to przestrzeń, gdzie musimy przekuwać słowa w czyny na naszych Polach Walki, za sprawą podejmowanych Inicjatyw Segmentowych.

Wszystko, co robimy, wpisuje się w NKT Power House i naszą drogę do doskonałości.

Wizja: Kierunek rozwoju przedsiębiorstwa

Inicjatywy Segmentowe: Strategiczne przedsięwzięcia stymulujące rozwój naszej działalności

Pola Walki: Pola międzyorganizacyjnej konkurencji, na których musimy okazać się lepsi, by odnieść sukces

Wartości: Kierują naszym postępowaniem i stanowią podstawy dla wszystkiego, czego się podejmujemy

Cel: Rdzeń tożsamości NKT – powód, dla którego istniejemy

Cele strategiczne

Aby nie zwolnić biegu i w dalszym ciągu dążyć do urzeczywistnienia naszej wizji wypracowania w oczach klientów i pracowników pozycji najlepszego producenta kabli, wyznaczyliśmy sobie trzy kierujące nami cele strategiczne: 

 

 

Zostać preferowanym dostawcą naszych klientów

Dokładamy wszelkich starań, by nasza marka posiadała wśród naszych klientów i partnerów status preferowanej ze względu na oferowane przez nas, cenione i rozległe kompetencje, jak i wysokiej jakości produkty, będące efektem prac ukierunkowanych na dostarczanie kompletnych rozwiązań  i współpracę z klientami prowadzoną w możliwie jak najszerszym zakresie. Wykorzystujemy narzędzie Net Promotor Score (NPS) do mierzenia poziomu zadowolenia naszych klientów – naszym celem jest osiągnięcie bądź przekroczenie poziomu 50% do 2020 roku. 

Dysponować najsilniej zmotywowanymi pracownikami w branży

Pragniemy należeć do najlepszych przedsiębiorstw w branży pod względem zmotywowania pracowników. Naszym celem jest wypracowanie do 2020 roku wskaźnika zmotywowania pracowników (EEI) powyżej 80%, czyli zdecydowanie przewyższającego branżową średnią, wynoszącą obecnie w przybliżeniu 60%.

Polepszyć naszą kondycję finansową

Dla utrzymania pozycji lidera rynku, czerpiącego z ciągłej poprawy rentowności od 2013 roku, zasadnicze znaczenie ma korzystny rozwój naszych wyników finansowych w dalekiej perspektywie. Naszym celem jest osiągnięcie bądź przekroczenie wskaźnika RoCE (rentowności zaangażowanego kapitału stałego) 13% do roku 2020.

vision

Wizja

Poznaj naszą jasno określoną i ambitną wizję, która wiedzie nas ku doskonałości.

values

Wartości

Nasze wartości dają wyraz postawom, jakie reprezentujemy z myślą o osiągnięciu doskonałości.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie