Excellence 2020 logo

Cel

Our passion brings power to life 
Oto nasz cel: powód prowadzenia przez nas działalności. Określa w jednym zdaniu to, co robimy jako firma i stanowi fundament wszystkiego, co robimy.

W świecie globalizacji i wzajemnych połączeń, wszystko zależy od mocy. Moc jest fundamentem wszystkich rzeczy, które przyjmujemy jako oczywiste w nowoczesnej cywilizacji. Firma NKT odgrywa ważną rolę w dostarczaniu energii do społeczeństw na całym świecie oraz ożywianiu mocy. 

Nasz cel opiera się na długiej i dumnej historii naszej firmy w przemyśle kablowym. Nasze produkty są z natury techniczne; jednak dla nas stanowią coś więcej.

W naszym celu ukryte są trzy znaczenia:
1. Nasze kable zapewniają fizyczne przenoszenie energii
2. Wnosimy wkład w społeczeństwo umożliwiając transformację zrównoważonej energii
3. Wzmacniamy naszą organizację, aby stała się doskonała i realizowała wszystkie cele

vision

Wizja

Poznaj naszą jasno określoną i ambitną wizję, która wiedzie nas ku doskonałości.

must win battles

Pola Walki

Kluczowe obszary o fundamentalnym znaczeniu dla osiągnięcia naszych celów strategicznych.

segment initiatives

Inicjatywy Segmentowe

Strategiczne inicjatywy stymulujące naszą transformację biznesową

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie