O nas
Excellence 2020 logo

Inicjatywy Segmentowe

Strategia EXCELLENCE 2020 obejmuje szczegółowy plan dla poszczególnych segmentów biznesowych, którego realizację wspiera wyznaczenie Pól Walki. A ponieważ segmenty różnią się pod względem wielkości, zasięgu i potencjału rozwojowego, to potrzebne jest w nich różne podejście strategiczne, definiowane w trzech aspektach: 

Rozwój i wzrost

Atrakcyjne rynki o potencjale wzrostowym:

  • Nacisk na innowację i zróżnicowanie. 
  • Udoskonalenie usług i kompetencji w segmencie kabli podmorskich.

Kable podmorskie wysokiego napięcia AC/DC

Kable ziemne wysokiego napięcia DC

Akcesoria

Instalacja i usługi

Nacisk na rentowny wzrost.

Częściowo rynki tradycyjne:

  • Nacisk na redukcję kosztów.
  • Skupienie wokół rentownych klientów i rynków.
  • Podniesienie poziomu świadczonej obsługi.

Kable niskiego napięcia i przewody instalacyjne

Kable średniego napięcia

Obroty

Rynki, w które NKT wierzy, z potrzebą restrukturyzacji:

  • Udoskonalenie sprzedaży i wypełnienie luk produktowych.
  • Usprawnienie modelu operacyjnego i obniżenie ponoszonych kosztów.

Kable ziemne wysokiego napięcia AC

 

Kolejnictwo

values

Wartości

Nasze wartości dają wyraz postawom, jakie reprezentujemy z myślą o osiągnięciu doskonałości.

must win battles

Pola Walki

Kluczowe obszary o fundamentalnym znaczeniu dla osiągnięcia naszych celów strategicznych.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie