O nas
Excellence 2020 logo

Pola Walki

Z myślą o wsparciu realizacji jasno określonej Wizji EXCELLENCE 2020, rozpoznaliśmy cztery Pola Walki, które to mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia naszych celów strategicznych. Na owe Pola Walki składają się następujące elementy:

Bezpieczeństwo, kadry i organizacja

 • Bezpieczeństwo miejsc pracy i środowiska naturalnego.
 • Oszczędna, zaangażowana i elastyczna organizacja.
 • Doskonałe umiejętności z zakresu zarządzania  przyczyniające się do rozwoju i zatrzymywania najlepszych pracowników.

Doskonałość operacyjna i handlowa

 • Usprawnienie procesów biznesowych.
 • Oszczędne i wydajne operacje, administracja i funkcje wspierające. 
 • Najlepsze w swojej klasie zdolności sprzedażowe i cenowe.

Rozwój produktów i materiałów

 • Odświeżone zarządzanie ofertą i rozwój produktów.
 • Wyeliminowanie braków względem aktualnych potrzeb klientów i aktywne identyfikowanie przyszłych .
 • Wzmocnienie możliwości w dziedzinie rozwoju materiałów.

Cyfryzacja

 • …procesów wewnętrznych i metod pracy.
 • … produktów i oferowanych rozwiązań.
 • …interfejsów klienckich. 
vision

Wizja

Poznaj naszą jasno określoną i ambitną wizję, która wiedzie nas ku doskonałości.

values

Wartości

Nasze wartości dają wyraz postawom, jakie reprezentujemy z myślą o osiągnięciu doskonałości.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie