O nas
Excellence 2020 logo

Nasze wartości

Nasze wartości opisują kulturę, do osiągnięcia której dążymy, która umożliwia nam działanie zgodnie z naszymi celami oraz realizację naszej wizji i strategii. Opisują zachowania, które doprowadzą nas do doskonałości w sposobie, w jakim prowadzimy i obsługujemy naszych klientów oraz w jaki angażujemy samych siebie i naszych kolegów/pracowników.

Safety first

Nikt nie powinien wracać z pracy do domu w gorszym stanie zdrowia niż do niej przyszedł/przyszła. Rzecz jasna ci, którzy w ramach naszej działalności zajmują się instalacjami, są narażeni na niebezpieczeństwa związane z elektrycznością. Tym niemniej, należy minimalizować ryzyko fizyczne we wszystkim, co robimy, a co ma związek z prądem i kablami, a także z kierowaniem wszelkimi pojazdami oraz poruszaniem się na terenie naszych zakładów. Ponadto, ludzie powinni również czuć bezpieczeństwo psychologiczne przy wyrażaniu swoich pomysłów i trosk. To drugie jest szczególnie ważne z punktu widzenia innych wartości.

Have backbone, disagree and then commit

Najlepsze pomysły wcale nie pochodzą od samotnego geniusza pracującego w odosobnieniu. Najlepsze pomysły rodzą się z konstruktywnej dyskusji na temat innowacyjnych pomysłów, niezależnie od ich autorstwa. Najlepsze pomysły wykuwają się przez wyrażanie niezgody w sposób zaangażowany, przy jednoczesnym aktywnym słuchaniu. Na końcu zaś wybieramy najlepszy pomysł, który ma najwięcej zwolenników, nawet jeżeli nie był to nasz własny pomysł, ani nawet taki, który popieraliśmy.

Embrace and drive change

Nasi konkurenci, klienci i dostawcy są zawsze w ruchu. My również każdego dnia angażujemy się w szukanie lepszych sposobów. Zobowiązujemy się nie tylko do bycia otwartym na te nowe sposoby, ale również do ich realizacji we współpracy w ramach zespołu. Współpracujemy jako zespół przez angażowanie właściwych ludzi od początku. Od zrozumienia problemów i wyzwań, przez tworzenie rozwiązań, po podejmowanie decyzji.

Be passionate and determined

Pracujemy na rzecz firmy, która ma wielki wkład w społeczeństwo. Ożywiamy moc we wszystkich znaczeniach. Pomagamy pociągom jeździć, oświetlamy miasta, umożliwiamy dotarcie zrównoważonej energii do klientów. Ożywiamy także moc w naszych zespołach dzięki temu, że mamy możliwość pokazania całego potencjału. I jesteśmy zdeterminowani, aby szukać jeszcze lepszych sposobów ożywiania mocy. Dumnie dzielimy się tymi znaczeniami z naszymi współpracownikami, dostawcami, klientami oraz społecznościami, w których żyjemy.

vision

Wizja

Poznaj naszą jasno określoną i ambitną wizję, która wiedzie nas ku doskonałości.

must win battles

Pola Walki

Kluczowe obszary o fundamentalnym znaczeniu dla osiągnięcia naszych celów strategicznych.

Wyszukaj kontakt blisko Ciebie