Kontakt
Znajdź tutaj właściwe dane kontaktowe NKT dla danego regionu.

Środowisko

Stajemy się firmą o zerowej emisji netto

W NKT postawiliśmy sobie za cel połączenie bardziej zielonego świata poprzez wytwarzanie kabli energetycznych niezbędnych dla zielonej transformacji. Częścią naszej podróży jest ciągłe zmniejszanie naszego wpływu na środowisko i stanie się firmą o zerowej emisji netto. Aby napędzić tę podróż, przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Target jako pierwszy duży producent kabli energetycznych. 
Wizja celu jest jasna.  Staniemy się firmą o zerowej emisji netto nie później niż w 2050 r. i podążamy ambitną ścieżką scenariusza trajektorii 1,5°C.

Osiągnęliśmy już

Image of environment ESG

Kable energetyczne są niezbędne do przejścia na energię odnawialną, a ponieważ celem naszej firmy jest podłączenie bardziej zielonego świata, naturalne jest dla nas podjęcie dalszych zobowiązań, aby stać się firmą o zerowej emisji netto.

— Claes Westerlind, CEO

Newsletter NKT

Chcesz być na bieżąco? Pobierz nasz Newsletter, aby regularnie otrzymywać informacje o trendach, produktach i wydarzeniach.

Śledź nas

Sprawiedliwe, zrównoważone i odpowiedzialne
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark