Przemysł

Rynek hurtowy

Hurtownicy odgrywają ważną rolę na rynku kablowym, a NKT posiada długotrwałą tradycję silnego partnerstwa ze sprzedawcami w tej branży. Oferujemy szeroki wybór opcji dostosowanych do rynku hurtowego, wraz z odpowiednim wsparciem i informacją na temat produktów. W ten sposób tworzymy zrównoważone, długofalowe relacje.

    Quality responsibility

    Our emphasis on quality is a key competitive advantage customers can trust in. Read more about our quality landscape.

    Read More
    Wyszukaj kontakt blisko Ciebie